Tuotteet ja palvelut

Transport Network Engine

Transport Network Engine (TNE) on avoin alusta, joka voidaan konfiguroida joustavasti tukemaan erilaisia ​​sovelluksia ja yrityksiä, jotka käyttävät tai hallitsevat liikenneverkkoon liittyviä tietoja.

TNE tukee käyttöomaisuuden tehokasta hallintaa ja kunnossapitoa koko elinkaaren ajan (Asset Management). Esimerkiksi infrastruktuurin omistajat ja urakoitsijat, jotka työskentelevät tie-, raide- ja laivaliikenteen parisa, voivat käyttää alustaa suunnitellessaan ja valvoessaan investointeja, kunnossapitoa ja käyttöä. TNE tukee myös kuljetussektorin yrityksiä, kuten auto- ja vakuutusalaa, sekä liikenteen ja logistiikan alalla toimivia organisaatioita.

TNE helpottaa liikenneverkon ja sitä ympäröivän ympäristön perustietojen tehokasta hallintaa ja hyödyntämistä, mikä on tärkeä edellytys älykkäiden, tehokkaiden ja kestävien liikennejärjestelmien luomiselle ja tarjoamiselle.

TNE on konfiguroitavissa ja hallitsee verkkoon ja siihen liittyviä tietoja asennuksiin, lupiin, kokoonpanoon, sääntöihin ja käyttöön liittyen älykkäästi ja joustavasti. Tällaisia ovat esimerkiksi tunnelit, valaistus, suojakaiteet, ratavaihteet, vesiväylien navigoinnin apuvälineet, opasteet, signaalit ja rummut.

TNE-tuotteen joustava konfiguroitavuus mahdollistavat esimerkiksi master datan avulla tapahtuvan työn virtaviivaistamisen. Tietoja voidaan kerätä, mukauttaa ja käyttää useissa eri tilanteissa ja sovelluksissa, sekä organisaation sisällä että yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. TNE lisää hyötyjä ja turvallisuutta, kun tietojen eheys ja laatu varmistetaan, ja sitä päivitetään jatkuvasti olemassa olevan tiedon muuttumisen myötä.

TNE:ssä on työkaluja ja käyttöliittymiä, joilla voidaan validoida, tallentaa, analysoida/mukauttaa ja julkaista tietoja. Lisäksi TNE sisältää tehokkaita toimintoja tietojen käsittelyyn ja syöttötietojen tuottamiseen, kuten korkean suorituskyvyn reitin valintaan ja välimatkalaskelmiin. TNE-alustalla on myös toimintoja, joita voidaan käyttää erityyppisessä laadunvalvonnassa.

Anders auttaa

For more information about our product TNE, ask Anders.

Anders Nilsson +46 70 348 80 52
Lähetä s-postia