Referenssimme

Triona on tärkeä kumppani Mestan digitalisaatiohankkeessa

Mesta AS on Norjan suurin teiden rakentamisen, käytön ja kunnossapidon urakointiyritys, joka vastaa merkittävästä osasta Norjan tieverkon toimintaa ja kunnossapitoa. Heidän asiakkailleen on tärkeää varmistaa, että tiedot kirjataan oikein ja ilman katoamisriskiä. Triona on auttanut Mestaa kehittämään useita osia päivittäisestä työstään entistä tehokkaammaksi ja toimitusvarmemmaksi.

Norjalainen Statens vegvesen on Mestan suurin asiakas teiden käytössä ja kunnossapidossa. Tehtäviin kuuluu kaikkea teiden talvikunnossapidosta puhtaanapitoon kesällä. Osana laajaa digitalisaatiohanketta Mesta on saanut Trionalta apua moninaisissa kohteissa, joissa asiakkaalle raportoinnin helpottaminen on ollut tärkeä osa, kuten Statens vegvesenin tapauksessa. Triona Roadwork Assistantin avulla Mesta on pystynyt poistamaan suurimman osan manuaalisesta paperien pyörittelystä, mikä on aikaisemmin luonut sekä tarpeetonta työtä että tarpeettomia riskejä väärien kirjausten muodossa. Nykyään Mestalla on sujuvampi työprosessi ja turvallisempi tapa tallentaa lokikirjojaan.

Käyttämällä Triona Roadwork Assistantia toimitussopimuksissa olemme digitalisoineet työraportointimme. Kaikki lokikirjat ovat nyt sähköisiä ja säästämme paljon aikaa, kun kaikki mitä asennamme aika- ja paikkaleimataan automaattisesti. Digitaalisten lokikirjojen avulla olemme myös varmoja, että ne eivät katoa vaan ovat saatavilla myös toimistossa jopa reaaliajassa.“ Runar Nilssen, Mestan IT-päällikkö

SINUS.Infra tekee tiedon raportoinnista helppoa

Kun norjalaisten teiden varsille pystytetään uusia laitteita, kuten liikennemerkkejä tai suojakaiteita, ne on kirjattava NVDB:hen (Nasjonal VegDataBank). Aiemmin tienpitäjät, kuten Statens vegvesen, olivat suurelta osin itse vastuussa tietojen toimittamisesta, mutta koska lähinnä urakoitsijat toteuttavat tieverkolla tapahtuvia muutoksia, vastuu on myös siirretty heille. Trionan SINUS.Infran – verkkopohjaisen infrastruktuuriin liittyvien tietojen rekisteröintiin ja hallintaan tarkoitetun tuotteen – avulla Mesta voi helposti raportoida tietoja suoraan NVDB:hen ilman kalliita välikäsiä. Myös suoraan kentältä.

Trionan ratkaisut ovat luoneet Mestalle myös edellytykset optimoida työnsuunnitteluaan. SINUS Photo -tuotteen avulla tieverkko dokumentoidaan 360°-valokuvauksen avulla, mitä Mesta on päättänyt kokeilla joissakin toimitussopimuksissaan. Valokuvaus auttaa heitä dokumentoimaan tien tilanteen sopimuksen alussa sekä suunnittelemaan ajoreitit ja valmistelemaan työryhmät eri työkohteisiin.

Mesta on hyvä, mutta vaativa asiakas Trionalle! Urakoitsijana Mesta kuuluu tärkeimpiin asiakassegmentteihimme ja sen korkeat vaatimukset ja odotukset myötävaikuttavat Trionan kehittämiseen. TRA-, SINUS Infra - ja SINUS Photo -käyttäjänä Mesta on tärkeä asiakas Trionalle. Olen erityisen vaikuttunut siitä, miten Mesta on ottanut käyttöön SINUS Infran tietojen toimittamiseen NVDB:lle. Se osoittaa, että he haluavat vakavissaan työskennellä tehokkaammin digitalisaation avulla.“ Rune Dragsnes, Triona Norjan toimitusjohtaja

Tietoruutu

Asiakas: Mesta AS

Tuote: TRA ja SINUS.Infra

Ratkaisu: Lokikirjojen ja uuden datan kirjaamisen NVDB:hen (Nasjonal VegDataBank) digitalisointi

Avainsanat: #Digitalisaatio, #Tiedonkeruu, #NVDB, #Toimitussopimus