Toimialamme

Urakoitsijat

Eri laitosten, kuten voima- ja puhelinlaitosten, rautateiden ja teiden rakentamisessa, käytössä ja ylläpidossa käytetään usein urakoitsijoita, jotka vastaavat toimeksiantojensa kohteista koko niiden elinkaaren ajan.

Urakoitsijoiden vastuun laajeneminen johtaa siihen, että yhteisvaikutus asiakkaiden ja palveluntarjoajien välillä tulee yhä tärkeämmäksi. Eri osapuolten välisen tiedonvälityksen tulee sujua kitkattomasti. Sopivaa apua tähän voi saada BIM (Building Information Model) -järjestelmästä.

Kokemusta ja osaamista

Triona on pitkään kehittänyt järjestelmiä niille asiakkaille, jotka toimivat urakoitsoijina tai konsultteina. Useilla näistä toimijoista on toimeksiantoina erilaisten laitosten rakentaminen, käyttö ja ylläpito. Ratkaisujemme avulla toimijat voivat tehokkaasti suunnitella ja hallita toimintaansa myös kentällä. He voivat myös tehostaa toimintaansa strategisen ja taktisen suunnittelun ja paremman valvonnan alueilla.

Meillä on kokemusta järjestelmistä, jotka tukevat erilaisia menetelmiä tietojen keräämiseen aina laserskannauksesta käsin tehtäviin varastoluetteloihin tienpinnoista, ajoratamerkinnöistä ja teitten päällystemateriaaleista. Tavallisimmat toimeksiantojemme tiedonkeruutehtävät ovat rautatie- ja tieverkostoon kirjautuminen (mm NVDB Ruotsissa ja Norjassa) - ja myös erityyppisten taustoitusten käsittely.

Triona ja Trimble ovat yhdessä kehittäneet ratkaisun, joka mahdollistaa suunnittelutiedoston käytön toisissa järjestelmissä työkohteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Ratkaisu rakentuu INSPIREstä ja OGCn avoimesta ilmaisstandardista. Tämä auttaa löytämään uusia mahdollisuuksia BIM- ja GIS -standardisointiin. Olemme näin ollen luoneet alustan uusille ja innovatiivisille ratkaisuille kyseisen infrastruktuurialan käyttöön.

Tuotteet

TRACS Flow on markkinoiden uudenaikaisin järjestelmä. Se tekee sekä tilaajien että toimittajien käyttöön sopivia prosesseja sopimuksiin ja toimeksiantoihin, suunnitteluun ja myös järjestelmien väliseen tiedonsiirtoon. GPS -paikannuksien avulla voivat sekä toimijat että loppukäyttäjät saada koko ajan tietoa siitä, missä kyseessä oleva toimintapiste sijaitsee tai on sijainnut. Tuotteilla on nykyaikaiset käyttöliittymät integrointiin ja  myös langattomia ratkaisuja älypuhelimien, tablettien ja kenttä- ja ajoneuvotietokoneiden käyttöön

Arbeidsvarsling Loggbok/ lokikirja on suunniteltu kaikille niille, jotka työskentelevät tietöiden liikenteen neuvonnassa ja -ohjauksessa. Arbeidsvarsling Loggbok -lokikirjan käyttö korvaa aiemmin käytetyn lokikirjatyypin, johon rekisteröitiin käsin paikat ja ajat. Nyt kaikki paikannus- ja aikarekisteröinnit voidaan tehdä automaattisesti kännykällä tai tabletilla. Sähköinen lokikirja palvelee päivitettyä informaation tallentamista sekä toimistoissa että niiden ulkopuolella

Transport Network Engine TNE mahdollistaa tehokkaan, avoimen ja normitetun tavan välittää tietoa infrastruktuurin aloilla ja myös tie- ja rautatieverkoista. TNE tarjoaa älykkään liittymistavan eri suunnittelutyökaluihin, kuten esimerkiksi NovapointDCMiin. Tämän vuoksi suunnittelu- ja rakennustöissä on helpompi etsiä ja lukea informaatiota ja ajankohtaista tietoa liikenneverkostoista sekä tie- ja rautatielaitteistojen ylläpidosta ja kunnosta.

Tarjoamme myös sovelluksia Vegviseren, Vegfoto ja VegInfo. Nämä langattomat sovellukset sopivat tiealan kenttätöihin. Nämä sovellukset antavat ajankohtaista tietoa teistä, ja sovelluksia voi käyttää myös valokuvaamiseen. Tämän lisäksi saadaan mm myös erityyppistä tietoa kuvanottopaikan maantieteellisestä sijainnista.

Esimerkkejä tämän alan asiakkaistamme ovat:

ABT, BDX, Lemminkäinen, Mesta, NCC, Peab, Trafikkdirigering ja Veidekke.


Read our cases related to Urakoitsijat

Jens auttaa

Jens auttaa ja antaa lisätietoja urakoitsija- ja konsultointitoiminnastamme

Jens Werner +46 70 248 07 43
Lähetä s-postia