Triona

Laadunhallintajärjestelmä

Trionan laadunhallinnan "The Triona wayn" tulee johtaa toimituksiin, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita sekä edistävät tehokkaita ja ammattimaista työtapoja.

Työskentelymme on ihmiskeskeistä ja pyrimme korkeatasoiseen inhimilliseen vuorovaikutukseen, oppimiseen, yhteistyöhön sekä tuemme myös muutoksiin sopeutumista. Tämä tarkoittaa sitä, että päivittäisessä työssä käytämme ja jatkuvasti kehitämme:

  • Strategiaamme, missä kerromme tavoitteistamme, ensisijaisista asiakassegmenteistämme ja tarjouksistamme
  • Avainasemassa olevia arvostuksiamme ja ohjaavaa suunnitteluamme/
  • Prosessejamme
  • Työntekijäin tukemista työssä
  • Menettelytapoja

Tavoitteenamme on, että järjestelmällämme olisi samanlainen laadunvalvonnallinen teho kuin toisen tai kolmannen osapuolen käyttämissä järjestelmissä on.

Hallintajärjestelmämme on luettavissa intranetissä ja on kaikkien työntekijöidemme saatavilla. Laatukäsikirjamme on kirjoitettu tavalla, joka vastaa ISO 9001: 2008 -standardia.

Jaamme laatukäsikirjaa asiakkaille ja muille sidosryhmille tarpeen mukaan.