Tuotteet ja palvelut

Tuotteet ja palvelut

Meille on erittäin tärkeää, että kaikki Trionalle annetut toimeksiantojen tehtävät ymmärretään oikein.

Eri alojen vahva liiketoimintaosaamisemme ja tiivis yhteistyö asiakkaidemme kanssa auttaa meitä toteuttamaan meille annetut tehtävät tehokkaasti. Liikenne- ja kuljetusinfrastruktuuri, liikenne, kuljetus ja  metsätalous sekä energia- ja autoteollisuus ovat varsin vahvoja osaamisalueitamme. Asetamme työssämme etusijalle ihmisten välisen yhteydenpidon ja tehtäviimme kunnolla paneutumisen.

Tarjoamme sinulle ja yrityksellesi:

Palveluja

  • Konsultointia - Huippuosaamista tietojärjestelmien kehittämiseen ja integrointiin sekä johtamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen.
  • Hankkeita - määräaikaisia tehtäviä, joissa teemme selvityksen tai kehitämme IT-järjestelmiänne.
  • Hallinnointia - IT-järjestelmienne hallinnointia, otamme täyden vastuun hallinnointiprosesseista ja sovituista huolloista.

Tuotteita

  • Standardiohjelmia - sekä omiamme että kolmansien osapuolten tekemiä, mm KLAR, TNE, TRE, TRACS ja eri maantieteellisiä tietoja koskevia ohjelmia.
  • Pilvipalvelut - Software as a Servicen mukaiset palvelut sekä sellaiset käyttöpalvelut kuten välimatkapalvelu, Lasset ja TRACS Rundvirke.

IT Toiminta

  • Ylläpitoa erityyppisille sovelluksille aina perussovelluksista monimutkaisiin ja toimintakriittisiin sovelluksiin saakka.
  • Ylläpitoa asiakkaille toimittamiemme IT -järjestelmien ja -tuotteiden käyttöön.

Laadunvalvonta normit/standardit ja niin kutsuttu best practice -käytäntö ovat työssämme tärkeitä ja kokemuksesta tiedämme tämän lisäävän tehokkuutta. Osallistummekin sellaisiin hankkeisiin kuten SIS Stanli, Papinet, TISA, ISO TC211 ja Inspire. Hankkeissamme ja hallinnointitarjouksissamme käytämme mm metodiikkoina esimerkiksi XLPM, PK3 ja ITIL, joiden avulla vuorovaikutus yrityksesi kanssa yksinkertaistuu ja pystymme nopeammin saavuttamaan korkealaatuisia tuloksia.