Tuotteet ja palvelut

SINUS bk

SINUS bk on web-pohjainen tuote pääasiassa kuntien, satamien ja metsä- sekä energiayhtiöiden käyttöön. SINUS bk on johtava järjestelmä taitorakenteiden kuten siltojen, laitureiden ja tukimuurien hallintaan Norjassa.

SINUS bk on dokumentointisovellus, joka perustuu pohjoismaisena yhteistyönä kehitettyihin säädöksiin. Tuotetta voi siten käyttää myös Ruotsissa ja Suomessa.

SINUS bk käsittelee kaikkia rakenteiden rakenteellisia yksityiskohtia. Esimerkkejä rakenteista voivat olla sillat, laiturit ja tukimuurit. Rakenteista voidaan lisätä kuvia, dokumentteja ja yksittäisten tarkastusten raportteja, jotta asiakkaalla aina on saatavilla kattava yleiskatsaus rakenteista, niiden kunnosta ja kustannuksista. Sen avulla asiakkaat pystyvät varmistamaan rakenteiden riskienhallinnan muun muassa kantavuuden ja liikenneturvallisuuden suhteen. Sovelluksesta saadaan myös yleiskatsaus rakenteen kunnosta ja tukea suunnittelussa tarvittavista toimenpisteistä sovellettavien vaatimusten noudattamiseksi. Käyttö- ja kunnossapitotarpeiden dokumentoinnin lisäksi tuottaa myös kustannusarvioita.

SINUS bk sisältää mm. seuraavia toimintoja:

  • Rakenteiden kaikkien yhteiskohtien tallentaminen ja tarkastelu
  • Kuvien tallennus ja tarkastelu
  • Erityyppisten asiakirjojen tallentaminen
  • Tulokset viiden vuoden välein tehtävistä päätarkastuksista
  • Vuotuisten tarkastusten tulokset
  • Vaurioiden kirjaaminen/luokittelu
  • Määräaika toimenpiteille ja niihin liittyvät kustannukset
  • Toiminta- ja toimenpidesuunnitelmat

Sigmund auttaa

For more information about our product SINUS bk, ask Sigmund.

Sigmund Fredriksen +47 918 66 301
Lähetä s-postia