Tuotteet ja palvelut

Transport Routing Engine

Transport Routing Engine (TRE) on edistyksellinen ohjelmistoalusta reitin optimointiin ja laskentaan. TRE mahdollistaa monentyyppisen etäisyys-, matka-aika- ja reittilaskennan tekemisen ja se voidaan mukauttaa jalankulkijoille, pyöräilijöille, moottoriajoneuvoille, kuorma-autoille ja muille raskaille tavarankuljetusajoneuvoille.

Ottaen ajoneuvon ominaisuudet dynaamisesti huomioon (esim. korkeus, paino, pituus, leveys), TRE laskee parhaan reitin juuri teidän ajoneuvollenne.

Tällä hetkellä TRE laskee parhaan reitin sekä Ruotsin ja Norjan kansallisten tietietokantojen, Suomen DIgiroadin että OpenStreetMapin (OSM) tietoja käyttäen. TRE:n sisäisen varastoinnin formaatti tukee useimpia tietolähteitä (perusvaatimus tiedon käytössä reitin optimointiin) konversiokäytäntöjen avulla. Ottakaa vapaasti yhteyttä, jos teillä on oma tietolähde, jota haluatte käyttää reitin laskentaan.

TRE tukee laskentaa pisteestä pisteeseen (tarvittaessa välipisteiden kera) sekä pisteestä moneen pisteeseen (etäisyysmatriisin laskemiseen).

Kun lasketaan pisteestä pisteeseen -matkoja, TRE voi palauttaa useita ehdotettuja reittejä, jos palveluntarjoaja haluaa näyttää käyttäjilleen useita vaihtoehtoja.

Geometrian palauttamisen lisäksi TRE voi myös palauttaa lasketun reitin ajo-ohjeet, joita voidaan käyttää sekä kuljettajan apuna että muilla tavoilla, jotka helpottavat lasketun reitin seuraamista.

TRE on nykyisin käytössä muun muassa integroituna osana yleisiä reitinsuunnitteluportaaleja useissa Euroopan maissa sekä paikallisilla ja valtakunnallisilla viranomaisilla, jotta työskentelevät parantaakseen liikenteen sujuvuutta ja vähentääkseen sen ympäristövaikutuksia. Lisäksi teollisuuden toimijoilla on TRE käytössä tavoitteenaan optimoida tavaravirtoja, esim. metsäteollisuudessa.

TRE on myös teknologinen pohja Trionan välimatkapalveluun.

Anders auttaa

For more information about our product TNE, ask Anders.

Anders Nilsson +46 70 348 80 52
Lähetä s-postia