Uusi mittaustiedon tietovarasto

4 September 2019

Triona kehittää Statens Vegvesenille ratkaisua, joka käsittelee mittaustietoja eli tietoja, jotka nykyisin on tallennettu Norjan kansalliseen tiestötietokantaan (NVDB). Mittaustiedot muodostavat tällä hetkellä noin 80 % NVDB:n tietomäärästä ja niitä käsitellään ROSITA-järjestelmässä, joka käyttää alustanaan TNE:tä (Transport Network Engine).

Ratkaisu sisältää jatkokehitystä ROSITAan, jota Statens Vegvesen käyttää tällä hetkellä mittaustietojen (raide-, sileys- ja kitkatiedot) keräämiseen ja käsittelemiseen, sekä standardituotteen TNE. TNE, jota käyttävät myös esimerkiksi Trafikverket, Statens Vegvesen, Bane NOR, Kystverket ja monet yksityiset toimijat, on vakaa alusta mittaustietojen tallentamiseen, käsittelemiseen ja jakamiseen.

Tämän päivityksen avulla State Vegvesen saa modernin ratkaisun, jota voidaan myös laajentaa vastaamaan uusiin tulevaisuuden tarpeisiin. Monia mittaustiedon käsittelyyn liittyviä käsityötä vaativia rutiineja myös automatisoidaan, etenkin sellaisia rutiineja, jotka liittyvät tietojen käsittelyyn ja tallentamiseen NVDB:hen. Tämä antaa käyttäjille helpomman ja nopeamman pääsyn päivitettyihin tietoihin.

Mittaustietojen uuden tietovaraston käyttöönotto on mukautuvat Statens Vegvesenin tavoitteeseen käsitellä perustietoja erillisissä käyttöjärjestelmissä ja viedä valikoitua aggregoitua tietoa NVDB:hen rinnakkaisesti. Tämä vähentää NVDB:n objektityyppien ja tietojoukkojen määrää. Ulkoiset järjestelmät, kuten esimerkiksi vegkart (https://www.vegvesen.no/vegkart) pystyy tulevaisuudessa visualisoimaan aggregoidut mittatiedot käyttämällä NVDB:tä ja esittämään yksityiskohtia käyttöliittymän avulla uudesta mittausdatan tietovarastosta.