Triona

Sijoittajat

Trionan taloudellinen asema on vakaa.

Meillä on hyvä omavaraisuusaste ja positiivinen kassavirta. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on hyvä pitkän aikavälin selviytymiskyky ja että asiakkaat, tavarantoimittajat ja työntekijät voivat tuntea olonsa turvalliseksi työskennellessään kanssamme.

Monivuotiskatsaus

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Liikevaihto (M€) 18,3 17,3 18,1 16,3 14,8 14,1 13,7 14,1
Tulos EBIT (M€) 0,54 0,65 1,27 1,23 1,24 1,28 0,55 0,34
Tulos EBITA (M€) 0,89 1,00 1,76 1,69 1,67 1,78 1,04 0,74
Tase (M€) 13,2 9,18 9,21 8,84 8,98 8,37 7,81 7,43
Vuosittainen henkilöstömäärä 155 151 143 131 123 117 118 121
Omavaraisuusaste (%) 41 60 67 67 72 75 71 73
Osakekohtainen tulos (€) 0,069 0,093 0,176 0,153 0,157 0,192 0,066 0,043

Vuonna 2021 liiketoimintamme kassavirta nousi 1,31 miljoonaan euroon.

Taloutta koskevia lisätietoja on saatavilla sivulla Talousraportointi.