Referenssit

Referenssit

Smartflow mahdollistaa digitaalisen kaksosen

Rautateiden ja teiden infrastruktuuritieto on tärkeää monille osapuolille. Näitä voivat olla esimerkiksi toimintaan ja kunnossapitoon liittyvät tiedot, jälleenrakennustöiden suunnittelutiedot, karttatuotanto, navigointi ja liikenteenohjaus. Tietojen on aina oltava ajan tasalla, tarkkoja ja täydellisiä, jotta niistä olisi hyötyä. Nykyään termiä "Digital Twin" käytetään usein kuvaamaan tietoja rekistereissä, joihin ne tallennetaan.


Triona näyttää tietä Oslossa

Triona aloitti kesällä 2021 yhdessä Oslon kaupungin kanssa hankkeen kunnan halutessa parempaa tukea katujen ja teiden kunnossapidon suunnitteluun, priorisointiin ja budjetointiin.


SMART vehicle checks

The Norwegian Public Roads Administration’s (Statens Vegvesen) control station in Åsane, Norway, has started to use a smart and scalable IT system which will select vehicles for checks without operator intervention. The system was developed by Triona in cooperation with Euroskilt. 


Sinus uusiin hallintoalueisiin

Norjassa toteutettiin kattava alueuudistus 1. tammikuuta 2020, mikä tarkoittaa mm. uusia sääntöjä teiden käyttöön ja kunnossapitoon. Samalla, kun alueiden (maakuntien) määrä väheni 19:stä 11:een, vastuu alueellisten teiden hallinnasta ja kunnossapidosta siirtyi myös Norjan väylävirastolta Statens vegveseniltä alueille. Aikaisemmin alueet kyllä omistivat alueelliset tiet, mutta Statens vegvesen vastasi käytöstä ja kunnossapidosta. Alueellisen uudistuksen seurauksena jokainen alue on nyt perustanut oman tieorganisaationsa.


Nye Veierin työprosessien digitalisaatio

Nye Veier suunnittelee, rakentaa, operoi ja pitää kunnossa Norjan keskeisiä pääteitä. Seuraavan 20 vuoden aikana suunnitellaan rakennettavan teitä lähes 150 miljardilla Norjan kruunulla. New Veierin visiona on olla vahva, innovatiivinen ja täysin digitaalinen toimija, mihin liittyen Triona on yhdessä Trimblen kanssa kehittänyt AIM-ratkaisun ja aloittanut omaisuustietokannan toteuttamisen Trøndelagin tienhankkeeseen.


Triona on tärkeä kumppani Mestan digitalisaatiohankkeessa

Mesta AS on Norjan suurin teiden rakentamisen, käytön ja kunnossapidon urakointiyritys. Se vastaa merkittävästä osasta Norjan tieverkon toimintaa ja kunnossapitoa. Mestan asiakkaille on tärkeää varmistaa, että tiedot kirjataan oikein ja ne pysyvät tallessa. Triona on auttanut Mestaa kehittämään yrityksen päivittäisiä rutiineja, jotta tehokkuus ja toimitusvarmuus paranevat.


Euroskilt kehittää tulevaisuuden opasteratkaisuja yhteistyössä Trionan kanssa

Euroskilt on tieturvallisuuslaitteiden markkinajohtaja Norjassa sekä merkittävä toimija digitaalisten liikenneopasteiden parissa. Norjan tiehallinto Statens Vegvesen on heidän suurin asiakkaansa. Triona on yhdessä Euroskiltin kanssa kehittänyt järjestelmän, jonka avulla erilaisia digitaalisia opasteita voidaan helposti etähallita mallista ja koosta riippumatta. Lisäksi opasteita voidaan ohjata käsin hallintakaapin ohjauspaneelista.


The Coast is Clear for the Norwegian Coastal Administration

The Norwegian Coastal Administration (NCA) – Kystverket administers all coastal shipping in Norway. With Triona’s help they now have a system in place which collects all important data related to waterways, as well as a smart map function which is integrated in their existing web application.


Tehokkaampaa tiedonkäsittelyä Bane Norille

Ajansäästöä, parempaa luotettavuutta ja oikeat tiedot oikealle sidosryhmälle, joka kerta. Tämä on pian todellisuutta Bane NORille. Ratkaisu heidän nykyisiin haasteisiinsa on Trionan kehittämä järjestelmä rataverkon liikenteeseen liittyvien reittitietojen käsittelyyn.


Vegviseren and Vegfoto simplify the work on Norway’s roads

Vegviseren (roughly translated to route finder) and Vegfoto (roughly translated to road photo) are mobile applications developed by Triona. The systems give both the Norwegian Public Roads Administration and contractors a common platform for localizing activities and objects on the roads.


Hakuarkisto

Valitse hakuarkistostamme.