Toimialamme

Logistiikka

Tavaroiden ja ihmisten kuljetus on yhteiskunnan keskeisiä toimintoja. Haasteena on toteuttaa kuljetukset nopealla, sujuvalla, taloudellisella ja kestävällä tavalla.

Yhteiskunnan muutokset vaikuttavat myös liikenteeseen. Tämä tuo uusia vaatimuksia joustaville järjestelmille, joita voidaan mukauttaa. Tietotekniikan avulla pystytään kehittämään kuljetustapoja, jotka ovat entistä tehokkaampia, ympäristöystävällisempiä ja luotettavampia.

Triona on jo pitkään kehittänyt järjestelmiä, jotka auttavat asiakkaita vastaamaan liikenteeseen liittyviin haasteisiin. Trionan ratkaisuja käyttämällä asiakkaamme voivat tehokkaasti suunnitella ja hallita toimintojaan. He voivat myös kehittää liiketoimintaansa strategisen ja taktisen suunnittelun ja paremman seurannan avulla.

Kokemus ja osaaminen

Trionalla on kokemusta ja asiantuntemusta sopimusten ja tarjousten hallinnasta, etäisyyslaskennasta, poikkeamien käsittelystä, laskutuksesta, tukipalveluista kentällä, kuljetusten ja liikenteen hallinnasta, reittisuunnittelusta, seurannasta, aikataulutuksesta ja hankinnasta.

Toimeksiannoissamme teemme usein integraatioita muihin järjestelmiin. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi taloushallinnon, tiestötiedon hallinnan ja kunnossapidon järjestelmät.

Voimme myös toimittaa käyttötarkoitukseenne parhaiten sopivia paikkatietoaineistoja ja täydentäviä ratkaisuja, joita hankimme yhteistyökumppaniemme kautta.

Tuotteitamme

Trionan TRACS Flow -järjestelmä tukee tehtävätoimintoja, suunnittelua ja tiedonsiirtoa muihin järjestelmiin. TRACS Flown rinnalla tarjoamme myös TRACS Rundvirke -järjestelmää, joka palvelee sekä tilaajaa että urakoitsijaa raakapuun käsittelyyn liittyvissä kuljetustehtävissä. Tuotteilla on nykyaikaiset käyttöliittymät integraatioon sekä langattomia ratkaisuja älypuhelimien, tablettien ja kenttä- ja ajoneuvotietokoneiden käyttöön.

Triona Routing Engine (TRE) -alusta tarjoaa erilaisia etäisyyksien ja matka-aikojen laskelmia jalankulkijoille, pyöräilijöille, henkilöautoille ja raskaalle liikenteelle. Triona Routingiin perustuvia ratkaisuja käytetään useissa Euroopan maissa integroituna osana matkojen suunnitteluun julkisissa portaaleissa. Triona Routingia käytetään myös kunnissa ja virastoissa, joissa pyritään parantamaan liikenteen sujuvuutta ja vähentämään ympäristövaikutuksia. TRE on käytössä esimerkiksi metsäteollisuudessa monilla toimijoilla, jotka pyrkivät optimoimaan tavaravirtoja.

Trionan Välimatkapalvelu on kytketty Trionan omaan reitinlaskentamoottoriin. Trionan Välimatkapalvelua käyttävät useat toimijat sekä tavaroiden kuljetuksessa että joukkoliikenteessä.


Read our cases related to Logistiikka

Thomas auttaa

Thomas auttaa ja antaa lisätietoja asiasta Ruotsissa.

Thomas Höjsgaard +46 70 556 63 93
Lähetä s-postia

Sigmund auttaa

Sigmund auttaa ja antaa lisätietoja Norjassa.

Sigmund Fredriksen +47 918 66 301
Lähetä s-postia