Referenssit

Trionan älykkäät palvelut helpottavat Setra Groupin rahdinantajien jokapäiväistä työtä

Setra Group on yksi Ruotsin suurimmista puunjalostusyrityksistä. Suuret toimitusmäärät asettavat korkeat vaatimukset kuljetusten hankinta-, varaus- ja seurantaprosesseille. Trionan älykkään C-Load -palvelun avulla Setra-konserni on pystynyt yksinkertaistamaan rahdinantajien jokapäiväistä työtä, samalla kun laatu on parantunut.

Setra-konserniin kuuluu kahdeksan sahaa ja kaksi jalostusyksikköä Ruotsissa. Setran tiloissa raaka-aineet jalostetaan ilmastoystävällisiksi rakentamisen ja asumisen tuotteiksi. Setra Group myy asiakkailleen myös biotuotteita paperi- ja selluteollisuuteen sekä energiantuotantoon. Yhtenä suurimmista puunjalostusteollisuuden yrityksistä Setra Group kuljettaa suuria tavaramääriä päivittäin. Tuotteet kuljetetaan tiloista rekalla tai laivalla, sekä Setran tehtaiden välillä että kansainvälisille asiakkaille.

Aiemmin kuljetusten hankinta, varaaminen ja laadunseuranta tehtiin käsin, mikä aiheutti valtavan työmäärän. Sisäisten prosessiensa parantamiseksi Setra Group päätti lähteä yhteistyöhön Trionan kanssa ja ottaa käyttöön älykkään C-Load palvelun, joka helpottaa maantie-, rautatie- ja merikuljetusten hankintaa ja tilaamista.

C-Loadin ansiosta säästämme selkeästi aikaa koko varausprosessissa. Nyt voimme seurata meneillään olevia toimituksia sujuvasti ja saada arvokasta tilastotietoa toimittajien volyymijakaumasta, toimituspisteistä ja hinnoista.”  Maria Jansson, Logistiikkapäällikkö Setra

Vähemmän käsityötä

Siirtämällä kansainvälisen liikenteen kuljetusvaraukset C-Loadin digitaaliselle alustalle Triona on auttanut Setra Groupia vapauttamaan paljon rahdinantajien aikaa. Aiemmin piti aktiivisesti etsiä toimittajia, joilla on käytettävissä oleva kapasiteetti. Nyt pyyntö lähetetään C-Loadia käyttäville toimittajille viimeisimpien hankintojen mukaisten ranking-listojen perusteella. Nykyään suuri osa Setra-konsernin kuljetusvarauksista tehdään digitaalisesti C-Loadin kautta.

Siitä lähtien kun aloitimme C-Loadin käytön, olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Trionan kanssa. Heidän tukipalvelunsa on ratkaisukeskeistä ja aina helposti saatavilla. Triona pitää tärkeänä jatkuvaa kehitystä, ja ajatuksemme ja parannusehdotuksemme otetaan huomioon proaktiivisesti.”  Sandra Abrahamsson, logistiikkasuunnittelija Setra

Siirtyminen C-Loadiin on tuonut Setra Groupille suuremman toimittajakannan, helpottanut tarjousten vertailua ja luonut paremman pohjan laadulliseen yhteistyöhön toimittajien kanssa. C-Loadissa laatumittaukset ovat molempien osapuolten käytettävissä, mikä antaa molemminpuolisen ymmärryksen toimitetusta laadusta ja auttaa parantamaan laatua yhdessä ajan myötä.


Tietoruutu

Asiakas: Setra Group

Tuote: C-Load

Ratkaisu: Älykäs palvelu helpottamaan rahdinantajien työtä maantie-, rautatie- ja merikuljetusten hankinnassa ja tilaamisessa

Avainsanat: #Logistiikka, #Kestävä kuljetus, #Tiedonvaihto