Tuotteet ja palvelut

Tuotteet ja palvelut

Tarjoamme teille ja yrityksellenne

Palveluita

  • Konsultointia -
  • huippuosaamista järjestelmäkehitykseen ja -integrointiin sekä johtamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Konsulteillamme on pääsääntöisesti hyvä kokemus priorisoiduista asiakassegmenteistämme ja useilla on erikoisosaamista mm. omaisuudenhallinnasta, paikkatiedosta ja mobiliteetista.
  • Projekteja - määräaikaisia toimeksiantoja, joissa teemme selvityksen tai kehitämme tietojärjestelmiä ketterien periaatteiden pohjalta.
  • Ylläpitoa - tietojärjestelmienne hallintaa, jossa otamme kokonaisvastuun hallintaprosessista sovitun palvelutason mukaisesti.
  • Tiedonkeruuta – tuotamme tietoa mm. 360-kuvista ja infrastruktuurin laserskannauksesta, mm. kaduista ja tiestöltä (myös kävely- ja pyörätiet).

Tuotteita

  • Valmisohjelmistoja - sekä omia että kolmannen osapuolen tuotteita, kuten C7, TNE, TRE ja TRACS Flow.
  • Pilvipalveluita - esimerkiksi Software As a Service -periaatteiden mukaisia palveluita, kuten Trionan Välimatkapalvelu, C-Load, FleetControl ja SINUS.

Käyttöpalveluita

  • Sovellusten käyttöpalveluja erityyppisille sovelluksille yksinkertaisista vakiosovelluksista monimutkaisiin ja liiketoimintakriittisiin järjestelmiin.
  • Palvelinylläpitoa toimittamillemme IT-järjestelmille ja tuotteille.

Yleisesti ottaen painotamme tarjouksissamme vahvasti laadunvarmistusta, standardeja ja parhaita käytäntöjä. Tiedämme kokemuksesta, että tämä lisää tehokkuutta ja siksi osallistumme aloitteisiin kuten BEAst, Inspire, ISO ITxPT, Papinet, SIS Stanli ja TISA. Käytämme työssämme käytäntöjä kuten mm. DevOps, XLPM, pm3 ja ITIL, mikä yksinkertaistaa vuorovaikutusta yrityksesi kanssa ja mahdollistaa korkealaatuisten tulosten nopeamman saavuttamisen.