Tuotteet ja palvelut

konsultointi – huippuosaamista hankkeeseen

Tarjoamme konsultteja, jotka voivat auttaa esimerkiksi johtamisessa, liiketoiminnan kehittämisessä, järjestelmäkehityksessä ja integraatioissa. Konsulteillamme on lähtökohtaisesti kattava kokemus priorisoiduista asiakassegmenteistämme.

Tämän seurauksena he ovat kehittäneet laajan ymmärryksen ja tietämyksen liiketoiminta-alueesta, sen erilaisista termeistä, tietomalleista ja sovellettavista standardeista. Tämä helpottaa tarpeidenne ymmärtämistä ja voi siten edistää digitalisaatioon liittyviä aloitteita ja tuottaa positiivisen lopputulokseen.

Sovelluskehitys

Olemme vakuuttuneita siitä, että tarvitaan muutakin kuin syvällistä teknistä tietämystä, jotta voimme auttaa asiakkaitamme kehittämään liiketoimintaansa tehokkaasti. Asiantuntijoillamme on riittävä pätevyys ja osaaminen soveltaa teknistä osaamistaan jokaisen asiakkaan ainutlaatuiseen tilanteeseen.

Web-kehitys

Monet sovelluskehittäjistämme ovat myös erikoistuneet web-kehitykseen. Tällä osa-alueella meillä on osaamista muun muassa graafisesta suunnittelusta, käytettävyydestä ja saavutettavuudesta.

Mobiilikehitys

Asiakkaidemme liiketoimintaan kuuluu usein ajoneuvokantoja ja kenttätoimintoja. Tämä tarkoittaa, että voimme tarjota osaamista mobiiliratkaisujen suunnittelussa, käytettävyydessä ja kehittämisessä sekä viestintäratkaisuissa.

Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehti on yleisnimike henkilöille, jotka ovat vastuussa IT-projektin tai -järjestelmän koko tai sen osien teknisestä suunnittelusta. Nykyään roolia kutsutaan usein järjestelmäsuunnittelijaksi.

Integraatiot

Järjestelmän prosessien integroinnin parissa työskentelemme lähes kaikissa projekteissa. Oikealla ratkaisulla järjestelmä voi tukea paremmin yksittäisten käyttötapausten lisäksi myös liiketoiminnan vaatimuksia, mikä vähentää ylläpito- ja jatkokehityskustannuksia.

Paikkatieto

Meillä on laaja kokemus GIS-ratkaisujen kehittämisestä. Triona tarjoaa erikoisosaamista paikkatiedon analysointiin ja esittämiseen, tietokantoihin, järjestelmäintegraatioon, järjestelmäkehitykseen ja tekniseen projektien hallintaan. Tekninen osaamisemme kattaa sekä vakioalustoja, kuten FME ja ESRI, että avoimeen lähdekoodiin perustuvia alustoja.

Erityiskonsultaatio

Meillä on henkilöstöä, jolla on laaja asiantuntijaosaaminen. Nämä kattavat monia eri alueita, kuten esim. tietomallinuksen, IoT:n ja pilvipohjaiset teknologiat.

Projektinhallinta

Trionalla on vankka osaaminen projektinhallinnasta sekä huomattava kokemus projektien johtamisesta asiakasorganisaatiossa tai projekteissa, joissa Triona vastaa koko projektin toteutuksesta. Projektipäällikkömme ovat tottuneet ketterien ja perinteisten kehitysprojektien asettamiin vaatimuksiin, ja heillä on myös huomattava kokemus muiden projektien, kuten liiketoiminnan kehittämis-, selvitys- ja toteutusprojektien vetämisestä. Projektipäälliköiden työskentely noudattaa hyväksyttyjä projektinhallintamenetelmiä projektin suunnittelussa sekä ohjaus- ja kehitystyössä.

Vaatimustenhallinta ja testaus

Yleisesti ottaen tietoisuus IT:n parissa tehtävien toimenpiteiden jäsenneltyjen ja selkeiden vaatimusten sekä laadunvarmistuksen arvosta kasvaa. Tuoteliiketoimintamme ja asiakasprojektien kysyntään vastataksemme Trionalla on henkilöstöä, jonka osaaminen keskittyy vaatimuksiin, testaukseen ja laadunvarmistukseen.

Liiketoiminnan kehitys

Trionalla on henkilöstä, jolla on laaja kokemus asiakkaiden liiketoimintaprosessien analysoinnista ja kehittämisestä edistyneellä IT-tuella tai ilman sitä. Tämän perustana on asiakkaiden liiketoiminta-alueiden osaaminen ja kokemus sekä työkalupakki tekniikoineen.