Tuotteet ja palvelut

Sovelluksen hallinta

Samanaikaisesti järjestelmän tuotantoon viemisen kanssa alkaa tärkeä järjestelmän ylläpitovaihe.

”Hyöty syntyy käytöstä” Ingrid Ottersten, Effect Management IT -kirjan kirjoittaja

Pidämme erittäin tärkeänä, että meillä on hyvin määritelty asiakastuki sekä selkeät prosessit havaintojen ja uusien ohjelmistojulkaisujen käsittelyyn. Uusien ja muuttuneiden vaatimusten hallinta syntyy usein järjestelmän käytön tai muuttuneiden prosessien yhteydessä. Siksi järjestelmän hallinta- ja ylläpitotarjontamme noudattavat standardeja, kuten pm3 ja ITIL ®. Tässä on joitakin ylläpitosopimuksissamme määriteltyjä asioita:

  • Ylläpitoprojekti ja sen tavoitteet (sopimus)
  • Ylläpidon kohde (Mitä ylläpidetään?)
  • Ylläpito-organisaatio (Kuka on vastuussa mistä?)
  • Ylläpidon prosessit (Kuinka aiomme toimia?)

Kuulostaako tämä byrokraattiselta ja monimutkaiselta? No, niin organisaatioltanne kuin meiltäkin vaaditaan toimenpiteitä, jotta ylläpitotyöt onnistuvat. Olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että jäsennelty työ on tehokkaampaa ajan myötä.