Tuotteet ja palvelut

Road management system

Trionan tiestötietojärjestelmä (Vägförvaltningssystem, VFS) on web-pohjainen järjestelmä tiestötietojen hallintaan. Järjestelmä on suunniteltu tarjoamaan tienpitäjälle tukea koko tiestönhallintaprosessissa aina uuden tien suunnittelusta/perustamisesta olemassa olevan tiestön kunnossapitoon ja parantamiseen.

VFS sisältää tehokkaita toimintoja uusien rakennus- ja kunnostushankkeiden sekä materiaalien hankinnan hallitsemiseen, ja se tarjoaa tukea niin tiestönhallinnan strategiseen kuin operatiiviseenkin suunnitteluun. Järjestelmä sisältää myös toimintoja tiedonsiirtoon erilaisten tiestötietokantojen, kuten Ruotsin kansallisen tiestötietokannan NVDB:n, kanssa.

VFS perustuu standardeihin kuten OGC:n WMS ja WFS sekä Ruotsin tie- ja rautatieverkkoja koskevat standardit.

VFS on kehitetty käyttäen Microsoftin .NETiä, ESRIn ArcGISia, OpenLayersiä ja Javascriptiä. Microsoft SQL Server toimii tietokantaratkaisuna.

Ota yhteyttä

Kysy Johanilta lisää tietoa VFS:stä.

Johan Larsson +46 73 732 61 56
Lähetä s-postia