Tuotteet ja palvelut

Road management system

Trionan tiestötietojärjestelmä (Vägförvaltningssystem, VFS) on web-pohjainen järjestelmä tiestötietojen hallintaan. Järjestelmä on suunniteltu tarjoamaan tienpitäjälle tukea koko tiestönhallintaprosessissa aina uuden tien suunnittelusta/perustamisesta olemassa olevan tiestön kunnossapitoon ja parantamiseen.

VFS sisältää tehokkaita toimintoja uusien rakennus- ja kunnostushankkeiden sekä materiaalien hankinnan hallitsemiseen, ja se tarjoaa tukea niin tiestönhallinnan strategiseen kuin operatiiviseenkin suunnitteluun. Järjestelmä sisältää myös toimintoja tiedonsiirtoon erilaisten tiestötietokantojen, kuten Ruotsin kansallisen tiestötietokannan NVDB:n, kanssa.

VFS perustuu standardeihin kuten OGC:n WMS ja WFS sekä Ruotsin tie- ja rautatieverkkoja koskevat standardit.

VFS on kehitetty käyttäen Microsoftin .NETiä, ESRIn ArcGISia, OpenLayersiä ja Javascriptiä. Microsoft SQL Server toimii tietokantaratkaisuna.

Ota yhteyttä

Lisätietoja Road Management System -tuotteestamme saat Katarinalta.

Katarina Johansson +46 70 244 31 66
Lähetä s-postia