Tuotteet ja palvelut

Transport Routing Engine

Transport Routing Engine (TRE) on edistyksellinen ohjelmistoalusta reitin optimointiin ja laskentaan. TRE mahdollistaa monentyyppisen etäisyys-, matka-aika- ja reittilaskennan tekemisen. Se voidaan mukauttaa jalankulkijoille, pyöräilijöille, moottoriajoneuvoille, kuorma-autoille ja muille raskaille tavarankuljetusajoneuvoille.

TRE ottaa dynaamisesti huomioon ajoneuvon ominaisuudet (esimerkiksi korkeus, paino, pituus, leveys) ja laskee parhaan reitin juuri kyseiselle ajoneuvolle.

Tällä hetkellä TRE laskee reitit Ruotsin ja Norjan kansallisten tiestötietokantojen sekä Suomen Digiroadin ja OpenStreetMapin (OSM) tietojen pohjalta. TRE:n sisäinen tallennusmuoto tukee muuntimien avulla useimpia tietolähteitä, jotka täyttävät reitin optimointitietojen perusvaatimukset. Ota yhteyttä, jos haluatte käyttää omaa tietolähdettä reitin laskentaan.

TRE tukee laskentaa pisteestä pisteeseen (tarvittaessa välipisteiden kanssa) sekä pisteestä moneen pisteeseen (etäisyysmatriisin laskemiseksi). Pisteestä pisteeseen -matkojen laskennassa TRE voi ehdottaa useita reittejä, jos palveluntarjoaja haluaa näyttää käyttäjille monta vaihtoehtoa.

Geometrian palauttamisen lisäksi TRE voi myös näyttää lasketun reitin ajo-ohjeet, joita voidaan käyttää kuljettajan apuna tai muuten helpottamaan lasketun reitin seuraamista.

TRE on nykyisin käytössä integroituna osana yleisiä reitinsuunnitteluportaaleja useissa Euroopan maissa sekä paikallisilla ja valtakunnallisilla viranomaisilla, jotka työskentelevät parantaakseen liikenteen sujuvuutta ja vähentääkseen ympäristövaikutuksia. Lisäksi teollisuuden toimijat esimerkiksi metsäteollisuudessa käyttävät TRE-alustaa tavaravirtojen optimoimiseen.

TRE on teknologinen pohja Trionan Välimatkapalveluun.

Anders auttaa

For more information about our product TNE, ask Anders.

Anders Nilsson +46 70 348 80 52
Lähetä s-postia