Tuotteet ja palvelut

Transport Routing Engine

Transport Routing Engine (TRE) on edistynyt reitin suunnittelun, optimoinnin ja laskennan alusta, joka mahdollistaa erilaisten etäisyyksien, matka-aikojen ja reittien laskennan soveltuen mm. jalankulkijalle ja pyöräilijälle sekä autoille ja kuorma-autoille tai muille raskaille ajoneuvoille.

Tuki ajoneuvon ominaisuuksille (esim. korkeus, pituus, paino, leveys) ottamiselle dynaamisesti huomioon mahdollistaa parhaan reitin laskemisen kullekin ajoneuvolle.​​

TRE voi nykyään laskea parhaan* reitin Ruotsin ja Norjan kansallisten tiestötietokantojen (NVDB) sekä OpenStreetMapin (OSM) tietojen avulla. TRE:n sisäinen tallennusmuoto tukee useimpia tietolähteitä (jotka täyttävät reitin optimoinnin perustietovaatimukset) muunnosrutiinien kautta. Ota yhteyttä, jos sinulla on oma tietolähde, jota haluat käyttää reittien laskennassa.​​

TRE tukee pisteestä pisteeseen -laskentaa (haluttaessa välipisteillä) sekä pisteestä moneen (etäisyysmatriisin laskemiseksi).​​

Laskettaessa pisteestä pisteeseen matkaa, TRE palauttaa konfiguroitavan määrän ehdotuksia reiteille/polkuvaihtoehdoille, jos haluat esittää käyttäjillesi useamman kuin yhden ehdotuksen.​

TRE voi laskea energiankulutuksen kahden pisteen välisen reitin eri tekijöiden ja tien ominaisuuksien perusteella. Laskentamallissa otetaan huomioon reitin pituus, tien kaarevuus ja mäkisyys, ajoneuvon nopeus sekä kokonaispaino. Matkan arvioidut CO2-päästöt voidaan laskea energiankulutuksesta ja polttoaineen päästökertoimesta.​

​Geometrian palauttamisen lisäksi TRE voi palauttaa lasketuille reiteille ajo-ohjeet, jotka voidaan näyttää kuljettajan apuvälineinä tai muuten käyttää lasketun reitin löytämiseen helpommin.​

TRE:tä käytetään nykyään muun muassa integroituna osana julkisia matkasuunnitteluportaaleja useissa Euroopan maissa sekä kunnissa ja muilla viranomaisilla, jotka pyrkivät parantamaan liikennevirtoja ja vähentämään ympäristövaikutuksia. TRE:tä käyttävät myös teollisuuden toimijat tavoitteenaan optimoida tavaravirtoja mm. metsäteollisuudessa.

TRE on myös Trionan Välimatkapalvelun tekninen perusta.​

*) Parhaalla reitillä tarkoitetaan lyhintä, nopeinta, ajoneuvollesi tehokkainta tai yksinkertaisesti optimaalisinta reittiä, joka valitaan niiden olosuhteiden/parametrien perusteella, joilla haluat reitin laskea.​

Lisätietoja

Lisätietoja Transport Routing Engine -tuotteestamme saat Zsoltilta.

 

Zsolt Lenkei +46 73 743 89 18
Lähetä s-postia