Tuotteet ja palvelut

Triona Välimatkapalvelu

Triona tarjoaa välimatkapalvelun, jolla etäisyydet, matka-ajat ja CO2-päästöt voidaan laskea tavallisille henkilöautoille ja raskaille ajoneuvoille. Välimatkapalvelu toimii SuomessaRuotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Saksassa, Belgiassa, Luxemburgissa ja Alankomaissa.

Tietyn lähtö- ja päätepisteen sekä mahdollisten välietappien perusteella välimatkapalvelu laskee parhaan reitin valitulle ajoneuvotyypille sekä palauttaa ajokilometrit, arvioidun ajoajan ja kasvihuonekaasupäästöt CO2-ekvivalentteina polttoaineen kulutuksen perusteella. Parhaalla reitillä tarkoitetaan valitun ajoneuvotyypin nopeinta reittiä ottaen huomioon, millä teillä valitulla ajoneuvotyypillä voidaan ja saa ajaa. Palvelu on koneiden välisellä rajapinnalla (M2M) varustettu pilvipalvelu.

Perustiedot ja laskentamalli

Välimatkan laskenta perustuu Suomen, Ruotsin ja Norjan kansallisten tiestöjärjestelmien tietoihin, joten voimme tarjota erittäin laadukkaita reittiehdotuksia ajoneuvon korkeuden, pituuden ja painon perusteella. Muissa maissa käytetään OpenStreetMap-tietoja, joissa tiedon laatu riippuu OpenStreetMap-yhteisöstä.

Laskelmat tehdään Trionan omalla reititysmoottorilla TRE:llä (Triona Routing Engine)

Lisätietoja

Lisätietoja Transport Routing Engine -tuotteestamme saat Zsoltilta.

 

Zsolt Lenkei +46 73 743 89 18
Lähetä s-postia