Työpaikat

Töihin Trionaan

Meillä henkilökohtainen kasvu ja ammatillinen kehitys kulkevat yhtä matkaa.

Uskomme, että ammatissa kehittyminen kasvattaa ihmisenä ja toisin päin. Tasapainoinen vapaa-aika takaa sen, että ihminen pystyy toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla myös työssään.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa on meille tärkeää, ja siksi tuemme henkilöstömme kehitystä sekä työssä että sen ulkopuolella.

Urakehitys

Trionan kasvun edellytyksenä on, että kaikki työntekijämme viihtyvät ja kehittyvät työssään. Laadukkaiden palvelujen toimittaminen on yrityksemme perustehtävä, joten työntekijöidemme asiantuntemus ja pätevyys ovat meille erittäin tärkeitä. Teemme jokaiselle työntekijälle henkilökohtaisen kehityssuunnitelman, ja käytämme kohdennetusti aikaa ja rahaa taitojen kehittämiseen suunnitelman mukaisesti.

Asiakkaamme odottavat meidän pysyvän ajan tasalla teknisessä kehityksessä, ja siksi panostamme paljon toimialojemme uusien teknologioiden opiskeluun.

Osaamisen jakaminen

Jatkokoulutuksen lisäksi osallistumme aktiivisesti yhteisiin lounastapaamisiin ja aamiaiskokouksiin, joissa keskustellaan ja vaihdetaan kokemustietoa eri tehtävistä ja koulutuksista. Näin pystymme kokoamaan hyödyllistä kokemusta erityyppisistä työtehtävistä ja opinnoista yhteiseen tietopankkiin. Trionan kehityksen kannalta tällainen tietopankki on korvaamaton, sen avulla työtoverit ovat myös ajan tasalla toistensa tiedoista ja taidoista.