Hakkuukonetiedon laskentapalvelun Metsäkeskukselle

18 May 2020

Suomen metsäkeskus kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä sekä valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Hakkuukonetiedon laskentapalvelun tavoitteena on parantaa Suomen metsäkeskuksen tuottamaa ajantasaista metsävaratietoa mahdollistamalla hakkuista tulevan tiedon hyödyntämisen yhtenä metsävaratiedon ajantasaistamisen tietolähteenä. Triona kehittää Metsäkeskukselle skaalautuvaa ratkaisua, johon puunhankintaorganisaatiot lähettävät tietoa tehokkaasti prosessoitavaksi.

Hakkuukonetiedolla tarkoitetaan pistemuotoista tietoa siitä, missä hakkuukone on sijainnut sillä hetkellä, kun se on kaatanut puun hakkuulohkolla. Palveluun tiedon lähettäjänä toimivat eri puunhankintaorganisaatiot. Hakkuukonetieto prosessoidaan kuviomuotoiseksi hakkuukonetiedon laskentapalvelussa. Hakkuukonekuvio tallennetaan tietovarastoon, josta se on käytettävissä Suomen metsäkeskuksen metsävarajärjestelmän metsävaratiedon ajantasaistuksessa. Tavoitteena on, että hakkuukoneaineistot saadaan mahdollisimman tehokkaasti prosessoitua, vaikka aineistoja satunnaisesti tulisi suuriakin määriä kerralla laskentapalveluun.

Hakkuukonetiedolla on merkitystä paitsi tarkan toteutustiedon tuottamisessa hakkuista Metsäkeskuksen hallinnoimiin kansallisiin metsävaratietoihin myös metsäyhtiöiden omien tietojärjestelmien sisältämien tietojen päivittämiseen. Metsäyhtiöt voivat hakea laskentapalvelun heidän lähettämästään hakkuukonedatasta tuottamat tiedot rajapintapalvelun kautta omaan käyttöönsä.

Triona kehittää ratkaisuna nykyaikaista pilvipohjaista palvelua, joka skaalautuu joustavasti tilanteen mukaan. Tiedot vastaanotetaan Metsätietostandardiin perustuvassa muodossa, jonka standardoinnista Metsäkeskus vastaa. Standardi pohjautuu osittain StanForD2010 -standardiin. Metsäkeskus halusi ratkaisun nimenomaan pilvipalveluna, koska vaatimuksena on palvelun skaalautuvuus käyttöpiikkien mukaan. Palvelun on tarkoitus olla valmiina pilotoitavaksi syksyllä 2020.