Referenssit

Photo: Lasse Arvidsson

Siemenestä kasviksi

Stora Enso omistaa kolme taimitarhaa Keski-Ruotsissa. Taimitarhat ovat sijainneet samoilla paikoilla vuosikymmeniä ja vaihtaneet omistusta useaan otteeseen.

Kukin taimitarha on pitkään toiminut varastonhallinnan ja myynnin osalta itsenäisesti omana yksikkönään. Ne ovat kuitenkin halunneet koko ajan lähestyä toisiaan tavoitteinaan tehokkuus- ja synergiavaikutusten hyödyntäminen. Tarve automatisoida ja tehostaa työskentelytapoja toi esiin myös tarpeen uudelle IT-järjestelmälle. Triona sai tilaisuuden kehittää yhdessä taimitarhojen kanssa uusi järjestelmä, Spira. Spira on räätälöity liiketoimintajärjestelmä, joka on rakennettu täysin taimitarhojen tarpeiden ja toiveiden mukaan. Järjestelmä edistää yhteistyötä ja yhtenäisyyttä eri taimitarhojen välillä muun muassa yhteisen varaston- ja tilaustenhallinnan sekä tuotannon suunnittelun kautta.

“Ennen Spiraa taimitarhoilla ei ollut selkeää käsitystä siitä, mitä toiset tekevät” Malin Lindström Eriksson, Stora Enso.

Ennen Spiraa liiketoiminta oli henkilöriippuvaista ja herkästi haavoittuvaa muutoksista, kuten henkilöstön sairastumisista tai vaihtuvuudesta. Nykyään taimitarhan henkilökunta voi Spiran kautta tehdä yhteistyötä maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Spira myötävaikuttaa myös Stora Enson rooliin digitalisaation edelläkävijä, mikä edellyttää yhä useammin nopeampaa reagointia ja tilausten, lähetysluetteloiden ja laskujen paperitonta käsittelyä.

storaenso-2 (Large).jpg

Photo: Tomas Gunnarsson

Spiraa täydentää verkkopohjainen asiakasportaali, josta taimitarhojen asiakkaat voivat suoraan tilata ja noutaa kasveja. Asiakasportaalissa tehty tilaus menee suoraan Spiraan, ja se voidaan käsitellä ja vahvistaa ilman välikäsiä. Tämä vähentää tilausten virheellisten tai puuttuvien tietojen riskiä. Portaali nostaa palvelun tasoa sekä tarjoaa selkeän ja turvallisen viestinnän asiakkaan ja taimitarhan välillä.

storaenso-3 (Large).jpg

Photo: Tomas Gunnarsson

Spiran kehitys ja ylläpito perustuvat Trionan ja Stora Enson tiiviiseen yhteistyöhön ketterällä toimintatavalla. Vuosien varrella useat Trionan työntekijät ovat työskennelleet Spiran parissa ja siten on kertynyt paljon tietämystä, johon Stora Enso luottaa. Stora Enson uskoo, että sen tuloksena on syntynyt ratkaisu, joka tuottaa eniten hyötyä heidän liiketoiminnalleen.

“Triona reagoi hyvin toiveisiimme. Kaikki ideat ovat tervetulleita ja yhdessä löydämme aina ratkaisun!” Malin Lindström Eriksson, Stora Enso.

Työ Spiran kehittämisen ja liiketoimintaprosessien yhä kattavamman järjestelmään sisällyttämisen parissa jatkuu. Tärkeänä tekijänä on ollut se, että Spira on ollut täydessä käytössä sen ensimmäisestä julkaisusta vuonna 2017 alkaen ilman ainuttakaan vakavampaa katkoa. Stora Enso ja Triona vievät yhdessä Spiran kautta taimitarhaliiketoimintaa eteenpäin kohti kasvavia hyötyjä ja tavoitteiden toteutumista!

SE_Color_Small_RGB.png

Asiakas: Stora Enso

Toimiala: Metsäteollisuus

Ongelma: Taimitarhoilla oli tarve automatisoida ja tehostaa siementen tie metsästä valmiiksi kasveiksi. Kolme maantieteellisesti erillään olevaa taimitarhaa tarvitsivat myös työkalun tarhojen välisen yhteistyön ja synergiavaikutusten edistämiseen.

Ratkaisu: Taimitarhojen yksilöllisten tarpeiden mukaan rakennettu moderni, räätälöity liiketoimintajärjestelmä, joka kattaa kaiken kylvöä edeltävästä suunnittelutyöstä toimitettujen kasvien laskutukseen asti.

Avainsanat: #metsäteollisuus #taimitarha #yhteistyö #liiketoimintajärjestelmä #digitalisaatio