Referenssit

Triona ja Metsäkeskus menestystä niittämässä

Metsäkeskuksen tehtävänä on edistää kestävää metsätaloutta ja metsäteollisuutta sekä jakaa metsänomistajille neuvoja metsien ja luonnonsuojelun sekä metsienkäytön suhteen. Metsäkeskus kerää myös tietoa yksityismetsistä Suomessa ja valvoo metsiä koskevien lakien noudattamista.

Triona on kehittänyt Metsäkeskukselle täysin uuden modernin pilvipohjaisen IT-ratkaisun, johon puunhankkijat välittävät hakkuutietojaan. IT-ratkaisun avulla Metsäkeskuksen tuottamaa tietoa metsäomaisuuden nykytilasta voidaan tarkentaa. Ratkaisu on skaalautuva riippuen palvelun kuormituksesta eri tilanteissa. Tiedot vastaanotetaan standardoidussa Suomen metsätietostandardiin perustuvassa muodossa. Metsäkeskuksen vastuulla oleva standardi perustuu osittain StanForD2010:een.

Hakkuutietojen käsittely on tärkeä osa Metsäkeskuksen toimintaa. Sitä käytetään osin tuottamaan Metsäkeskuksen hallinnoimaa tarkkaa tietoa kansallisesta metsäomaisuudesta sekä osin suomalaisten metsäyhtiöiden tarpeisiin omissa tietojärjestelmissään. Nämä yritykset voivat hakea hakkuukoneilta lähettämiään laskentapalvelun tuottamia tietoja omaan käyttöönsä.

Sijaintitiedot, suoritetut työmääräykset ja muut tiedot hakkuista lähetetään pilvipalveluun laskentapalvelussa tehtävää jatkokäsittelyä varten. Laskentapalvelu on komponenttipohjainen, mikä tarkoittaa, että laskentarutiineja voidaan muokata ja uusia lisätä tulevaisuudessa. Nykyiset laskenta-algoritmit perustuvat Metsätehossa suoritettuun tutkimukseen (Automated Method for Delineating Harvested Stands Based on Harvester Location Data). Laskennan tulokset tallennetaan tietovarastoon, jonka avulla Metsäkeskuksen metsävaroja koskevat tiedot voidaan päivittää. Tavoitteena on pystyä käsittelemään hakkuukonetietoa mahdollisimman tehokkaasti huolimatta siitä, että laskentapalvelu vastaanottaa samanaikaisesti suuria määriä dataa.

Projektin päätarkoitus oli saada tämä toiminnallisuus ja tieto skaalautuvasti Suomen metsäteollisuuden saataville ja siten virtaviivaistaa sen toimintaa. Projektin myötä voidaan

"Hakkuukonetiedon laskentapalvelua varten laadittujen monimutkaisten algoritmien sovittaminen toimivaksi tietojärjestelmäksi onnistui kokonaisuudessaan hienosti" kertoo Metsäkeskuksen sovellusvastaava Heikki Eronen.

esim. käyttää palvelusta saatuja tietoja kansallisen metsätietokannan ylläpitoon. Tällä tavoin koko Suomen metsäteollisuus osallistuu yhteistyössä metsätietojen päivittämiseen Suomessa.

Metsäkeskus on luonut oman SAFe®-kehykseen perustuvan ketterän SMK-SAFe-kehitysmallin sovellusten ja palvelujen kehittämiseen. SMK-SAFe on räätälöity Metsäkeskukselle. Hakkuukonetiedon laskentapalvelu kehitettiin tätä mallia hyödyntäen läheisessä yhteistyössä Trionan ja Metsäkeskuksen välillä, minkä ansiosta tulokset toimitettiin sovitun aikataulun mukaisesti.

"Olemme erittäin tyytyväisiä IT-ratkaisun laatuun"sanoo Metsäkeskuksen kehitysjohtaja Tapani Hämäläinen

Metsäkeskus_02-500.jpg

Metsäkeskus

Asiakas: Metsäkeskus

Toimiala: Metsäteollisuus

Henkilöstömäärä: 575

Myynti 50 MEUR vuodessa

Ongelma: Metsäkeskuksella oli tarve tehdä laskentoja kerätyistä hakkuukonetiedoista metsäteollisuuden jatkokäyttöä sekä kansallista metsävaratietokantaa varten.

Ratkaisu: Triona kehitti pilvipohjaisen skaalautuvan ratkaisun hakkuukonetietojen laskennan suorittamiseksi ja saattamiseksi Suomen metsäteollisuuden saataville. Työ suoritettiin SAFe-mallin mukaisesti.

Asiasanat: #Metsäteollisuus, #Pilviratkaisu, #Ketterä kehitys, #Tiedonvaihto, #SAFe. #StanForD