Toimialamme

Urakointi

Urakoitsijat vastaavat yhä useammin kohteista koko niiden elinkaaren ajan. Tämä koskee rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa esimerkiksi teiden, rautateiden ja energialaitosten tapaisissa kohteissa.

Kun urakoitsijoiden vastuu laajenee, yhteistyö asiakkaiden ja palveluntarjoajien välillä on yhä tärkeämpää. Eri osapuolten välisen tiedonvälityksen tulee sujua kitkattomasti. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi tietomallinnuksen (Building Information Model, BIM) avulla.

Kokemusta ja osaamista

Triona on pitkään kehittänyt järjestelmiä urakoitsija- ja konsulttiasiakkaille. Monilla heistä on toimeksiantoina erilaisten laitosten rakentaminen, käyttö ja ylläpito. Ratkaisujemme avulla toimijat voivat tehokkaasti suunnitella ja hallita toimintaansa myös kentällä. Toimintaa voidaan myös tehostaa strategisen ja taktisen suunnittelun sekä paremman valvonnan avulla.

Meillä on kokemusta järjestelmistä, jotka tukevat erilaisia tiedonkeruumenetelmiä. Menetelmiä voivat olla esimerkiksi laserskannaus tai käsin tehtävä varastoluettelo tienpinnoista, ajoratamerkinnöistä ja teiden päällystemateriaaleista.

Triona ja Trimble ovat yhdessä kehittäneet ratkaisun, joka mahdollistaa suunnittelutiedoston käytön muissa järjestelmissä kohteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Ratkaisu rakentuu INSPIREstä ja OGC:n avoimesta ilmaisstandardista. Tämä auttaa löytämään uusia mahdollisuuksia BIM- ja GIS -standardisointiin ja toimii alustana innovatiivisille ratkaisuille.

Tuotteet

TRACS Flow on markkinoiden uudenaikaisin järjestelmä. Se tuottaa tilaajien ja toimittajien käyttöön prosesseja sopimuksiin, toimeksiantoihin, suunnitteluun ja järjestelmien väliseen tiedonsiirtoon. GPS-paikannuksen avulla sekä toimijat että loppukäyttäjät saavat tiedon siitä, missä toimintapiste sijaitsee. Tuotteilla on nykyaikaiset käyttöliittymät integrointiin ja langattomia ratkaisuja älypuhelimien, tablettien sekä kenttä- ja ajoneuvotietokoneiden käyttöön.

Triona Roadwork Assistant (Arbeidsvarsling Loggbok) on suunniteltu tietöiden liikenteen neuvonnassa ja ohjauksessa työskenteleville. TRA-lokikirjan käyttö korvaa aiemmin käytetyn lokikirjatyypin, johon rekisteröitiin paikat ja ajat käsin. Nyt kaikki paikannus- ja aikarekisteröinnit voidaan tehdä automaattisesti kännykällä tai tabletilla. Sähköinen lokikirja palvelee ajantasaista informaation tallentamista toimistoissa ja kentällä.

Transport Network Engine TNE mahdollistaa tehokkaan, avoimen ja normitetun tavan välittää tietoa infrastruktuurin eri aloilla ja tie- ja rautatieverkoista. TNE tarjoaa älykkään rajapinnan eri suunnittelutyökaluihin, kuten Trimble Novapointiin. Näin suunnittelu- ja rakennustöissä on helpompi tutkia informaatiota liikenneverkostoista sekä tie- ja rautatielaitteistojen kunnosta ja ylläpidosta.

Tarjoamme myös sovelluksia kuten Vegviseren, Vegfoto ja VegInfo. Nämä langattomat sovellukset sopivat tiealan kenttätöihin, ja antavat ajankohtaista tietoa teistä. Niitä voi käyttää myös valokuvaamiseen, jolloin niistä saadaan tietoa kuvanottopaikan maantieteellisestä sijainnista.

Esimerkkejä tämän alan asiakkaistamme ovat:

ABT, BDX, Lemminkäinen, Mesta, NCC, Peab, Trafikkdirigering ja Veidekke.


Read our cases related to Urakointi

Jens auttaa

Jens auttaa ja antaa lisätietoja urakoitsija- ja konsultointitoiminnastamme

Jens Werner +46 70 248 07 43
Lähetä s-postia