Erikoiskuljetus-mobiilipilotin käyttö alkaa Liikennevirastossa

20 December 2017

Triona on toimittanut Erikoiskuljetukset-mobiilin pilottiratkaisun Liikennevirastolle. Kyseessä on erikoiskuljetuspalveluita tarjoaville yrityksille suunnattu mobiilisovellus, jonka avulla kuljettajat raportoivat erikoiskuljetusten etenemisestä. Kuljettajien pilottikäyttö on juuri alkamassa. Mobiilisovelluksen avulla liikennekeskuksen päivystäjät voivat seurata erikoiskuljetuksia lähes reaaliaikaisesti. 

Liikennevirasto haluaa uuden sovelluksen avulla kehittää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Aikaisemmin kuljettajat ovat soittaneet keskukseen tietyin väliajoin ja raportoineet kuljetuksen vaiheista. Pilottikäytön aikana soittovelvollisuus säilyy edelleen, mutta kuljetuksen sijainti- ja vaihetiedot välitetään sovelluksen kautta.

Sovellus toimii erikoiskuljetuksen ja Liikenneviraston tieliikennekeskuksen välisenä vuorovaikutustyökaluna. Sovelluksesta saatavat sijaintitiedot välitetään myös tieliikenteen ohjauksen integroituun käyttöliittymään (T-LOIK). Tieliikennekeskus saa lähes reaaliaikaisen paikkatiedon erikoiskuljetuksen etenemisestä lisätietoineen. Liikennekeskuksen päivystäjät pystyvät näin seuraamaan erikoiskuljetuksen etenemistä kartalla.

”Tietojen avulla tieliikennekeskus pystyy entistä paremmin tiedottamaan muita tienkäyttäjiä liikennettä mahdollisesti haittaavista erikoiskuljetuksista. Samalla tämä parantaa tieliikennekeskuksen tilannekuvaa liikenneverkon tilasta”Tietojärjestelmäasiantuntija Markus Nilsson, Liikennevirasto

Sovelluksen on tarkoitus myös helpottaa erikoiskuljetusta suorittavien henkilöiden ilmoitusvelvollisuutta. Käyttöliittymän suunnittelussa on myös otettu huomioon erityisesti liikenneturvallisuusnäkökulma, jotta sovelluksen käyttö ei häiritse ajoa tai vie kuljettajan huomiota pois ajamisesta.

Triona Oy aloitti toimintansa Espoossa keväällä 2017 osana Pohjoismaista Triona-konsernia.