Uusi versio työmaalokikirjasta - TRA

28 February 2023

Digitaalinen lokikirjajärjestelmämme saa jatkuvasti uusia asiakkaita! Tammikuussa julkaistiin uusi entistä käyttäjäystävällisempi versio. Parannuksia on tehty niin toimisto- (web) kuin mobiilisovellukseenkinsekä iOS:ssä että Androidissa. 

Hyväksyttyjen työmaasuunnitelmien lukemista on tehostettu. Useat tietokentät ovat nyt automaattisesti luettavissa. Tämä koskee sekä Norjan Tiehallinnon APV-järjestelmässä (Eurooppa- sekä valta- ja seututiet) että kuntajärjestelmässä (kuntien tiet) hyväksyttyjä suunnitelmia. 

Monia uusia laitteita on lisätty. Sekä normaaleja opasteita ja turvalaitteita että kirjattavia tapahtumia, kuten esim. auraus, suolaus, VTS-puhelimet jne. Tavoitteena on, että kaikki lokikirjan pitämiseen käytettävät laitteet ovat saatavilla TRA:ssa. 

Sovelluksen uusi versio on kehitetty entistä käyttäjäystävällisemmäksi! Sovelluksen käyttäjät voivat nyt itse pyytää uuden salasanan. Toisinaan syntyy tilanteita, jotka vaativat sellaisten kylttien/laitteiden asentamista, joita suunnitelmassa ei ole. Laitteen löytämisen helpottamiseksi sovellukseen on lisätty myös laitteiden hakutoiminto. Usein opasteet ja laitteet ovat paikallaan pitkään, mutta toisinaan on niin, että jotkin opasteet, esim. räjäytystyöt käynnissä, pystytetään ja puretaan säännöllisin väliajoin. Sovellusta on nyt laajennettu niin, että yksi tai useampi opaste voidaan poistaa käytöstä ja palauttaa käyttöön Poista/Palauta kaikki merkit -toiminnolla. 

Viimeisenä muttei vähäisimpänä sekä mobiili- että web-sovelluksesta on nyt poistettu vanha norjalainen tieviitejärjestelmästä (HP/metri). Työmaapäiväkirja toimii nyt vain uuden tieviitejärjestelmän (tie/tieosa) kanssa.