Uusi versio Lassetista

7 January 2019

Trionan hankinnan ja kuljetustilausten pilvipalvelu Lasset päivitettiin joulukuussa uuteen versioon. Tärkeimpiin uudistuksiin kuuluvat mahdollisuus rahtien vapauttamiseen mobiilista kuljettajan tai kuljetusten ohjaajan toimesta ilman erillisiä asennuksia, uusi aloitussivu tilanteen yleiskatsauksella ja uudet parametrit laadunmääritykseen.

Koska yhä useammat rahtivirrat vaativat täsmällistä ja suoraa palautetta tavaran vastaanottajalle heidän toimituksistaan, Lasset-mobiilia on laajennettu rahdin purku -toiminnallisuudella, joka toimii ilman erillistä kirjautumista. Alustan rahdin purku -ratkaisua on testattu kesän ja syksyn aikana pilotissa yhdessä tilaajan ja pienen tavarantoimittajajoukon kanssa onnistuneesti. Nyt ratkaisu avataan kaikille Lassetin toimijoille.

Ratkaisu perustuu responsiiviseen websovellukseen mobiilikäyttäjille ja se tukee tietysti myös viivakoodien skannaamista, jotta kuljettajan työ olisi mahdollisimman helppoa. Ratkaisu tallentaa myös purkupaikan geolokaation. Kuljettajat voivat halutessaan käyttää mahdollisuutta raportoida "kuormaton" kapasiteetti integraation (API) kautta maantieteellinen sijainti mukaan lukien siten, että muut vastaavat ajoneuvo-/kuljettajaratkaisut pystyvät sitä tarvittaessa hyödyntämään.

Lassetissa hankinnat tehdään seuraavaksi sopimuskaudeksi suurelle määrälle toimittajia per reitti. Saatujen tarjousten järjestys voi perustua hintoihin ja laatuun liittyviin toimenpiteisiin. Tämän ansiosta liikenteen ostajat voivat arvioida saapuvia tarjouksia reittikohtaisesti useiden kriteerien perusteella, ja näin ollen löytää liiketoiminnan kannalta kaikilta osin parhaat toimittajat. Tämä muodostaa perustan sillä, mitkä toimittajat ja missä järjestyksessä (rankingissa) saavat sopimukset kullakin reitillä. Koska kuorman purkaminen Lassetin rahdin purku -toiminnon kautta nähdään asiakkaidemme mielestä tärkeänä tekijänä kokonaistoimituslaadussa, on tämä parametri lisätty myös laatumalliin ja sitä voidaan painottaa yhdessä muiden laatutekijöiden kanssa. Laatumittausten avoimuus on vuosien varrella osoittautunut erittäin tehokkaaksi tavaksi toimittajille ja asiakkaille yhdessä vaikuttaa toimitusmäärään aktiivisesti.

Lassetin uudessa versiossa valikkorakennetta on siten, että palvelun käyttö olisi entistä helpompaa kaikille operaattoreille. Tämän lisäksi on luotu myös Lasset-aloitussivu, josta voidaan helposti seurata eri prosessivaiheiden kuormia koskevia tietoja. Aloitussivulla on myös suora pääsy uusimpiin uutisiin, joita Lasset-tiimi haluaa kertoa Lassetin käyttäjille.

Tämän toiminnon lisäksi palvelua laajennettiin muun muassa toimittajille suunnatulla uudella raportilla (toimitusvarmuus), sähköpostitiedotteella terminaaleille ja satamiin, parannuksilla hankintojen laajentamiseen, jatkokehitetyillä toiminnoilla tarjousten käsittelyyn, jne.

Vuonna 2019 Lassetin kestävän kehityksen näkökohtia korostetaan muun muassa laajentamalla laatumallia, jota käytetään rankingissa, kestävän kehityksen suorilla toimenpiteillä. Nykyään kestävyyskriteerit määritellään yleensä sopimusten ostajien sopimusehdoissa, mutta kun se tulee osaksi laatumallia, asiakkaat ja toimittajat voivat yhdessä hallita kehitystä kohti kestävämpiä liikenneratkaisuja.

Lasset on pilvipohjainen palvelu, joka yhdistää asiakkaita, tavarantoimittajia ja muita toimitusketjun toimijoita, ja tukee muun muassa prosesseja, jotka koskevat maantie-, rautatiekuljetusten sekä konttien ja koneiden siirron hankintaa sekä sopimusperusteista kuljetusta. Palvelu perustuu osapuolten välisiin sopimussuhteisiin ja tietojen jakamiseen osapuolten välillä. Lasset päivittyy noin neljä kertaa vuodessa uusien toimintojen tullessa käyttöön – seuraava päivitys on suunniteltu ilmestyvän maaliskuussa 2019.

Lue lisää