Uusi versio Lasset-palvelusta

13 November 2018

Trionan pilvipalvelu hankintaan ja kuljetustilauksiin, LASSET, päivitettiin lokakuussa uuteen versioon. Yksi tärkeimmistä uudistuksista on edistyneempi tiedonjakaminen tilaajien, toimittajien, terminaalien ja viimekädessä myös konttitilausten asiakkaiden kesken.

Läpinäkyvän tiedonjakamisen ollessa yksi LASSETin kulmakivistä palveluun on lisätty käsite Terminaali, jotta voimme tarjota uudessa versiossa myös konttien kuljetustiedot. LASSETin terminaalit kykenevät saamaan tietoa meneillään olevista tehtävistä (kuormista) sekä näkemään yleiskuvan tulevista kuljetuksista. Tämän tiedonjakamisen mahdollistamiseksi lisätään myös toiminnallisuutta niin käyttäjärajapinnassa kuin APIssakin kuormien liittämiseen toisiinsa. Esimerkiksi autokuljetukset tilaajan varastoista terminaaliin (toisen toimijan toimesta) voidaan liittää kontti-/merikuljetuksiin ja näihin liittyvää tietoa voidaan jakaa niin terminaalien kuin huolintaliikkeidenkin välillä.

Käyttöön on otettu myös monia muita parannuksia, joista esimerkkeinä:

  • Laajennetut tiedot ranking-listoista – jotta aineistoon voidaan kerätä lisätietoja sopimuksista.
  • Parannukset Trionan Matka-aikapalvelun käytössä – helpottamaan oikean matkan määrittämistä tilattujen kuljetusten osalta. LASSET on hiljattain kytketty Trionan Matka-aikapalveluun, jota käytetään raskaan liikenteen välimatkojen ja matka-aikojen laskemiseen.
  • Selvennyksiä ja laajennoksia helpottamaan Lasset-käyttäjiemme työtä.

Sen lisäksi, että parannukset näkyvät suoraan LASSETin asiakkaille, on mukaan lisätty myös uusia toimintoja Trionan sisäisiin tukitoimintoihin auttamaan tukitiimiämme opastamaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

LASSET on tilaajat, tavarantoimittajat ja muut toimitusketjun jäsenet yhdistävä pilvipohjainen palvelu, joka tukee muun muassa hankinnan ja sopimuspohjaisen hankintamenettelyn prosesseja tie-, rautatie-, kontti- ja konekuljetuksissa. Palvelu perustuu osapuolten väliseen sopimussuhteeseen sekä toimijoiden väliseen tiedonvälitykseen. LASSET päivittyy uusilla toiminnoilla noin neljä kertaa vuodessa – seuraavan päivityksen suunniteltu ajankohta on joulukuussa 2018.