Teiden käytön ja ylläpidon kustannuslaskenta

7 June 2023

Triona voitti vuoden alussa kilpailutuksen Norjan väyläviraston (Statens Vegvesen) MOTIV-järjestelmän hallinnoinnista ja jatkokehittämisestä. MOTIV on järjestelmä, jolla lasketaan teiden käyttö- ja ylläpitokustannukset Norjassa.

Triona on vastannut MOTIVista vuodesta 2017 alkaen ja vuonna 2019 nykyinen ratkaisu modernisoitiin. MOTIV hakee tiedot NVDB:stä, joka on jaettu homogeenisiin segmentteihin, jotka paikannetaan NVDB:n uuden tiejärjestelmän referenssin avulla.

Verkkoratkaisun avulla asiakas voi hakea teiden käyttöön ja kunnossapitoon liittyviä laskelmia ja kustannuksia sisältäviä raportteja erilaisia aluesuodattimia ja muita ominaisuuksia hyödyntäen. Lisäksi MOTIV tarjoaa mahdollisuuden ennakoida ja tarkastella tulevia raportteja liikennemääristä.

MOTIV on Norjan tieverkoston toiminnan ja ylläpidon keskusjärjestelmä ja uusi sopimus tarkoittaa, että Triona vastaa ratkaisun jatkokehityksestä ja hallinnasta 2 vuoden ajan jälkeen vielä 1+1 vuoden optiolla.