Trasé otettiin käyttöön Bane NORissa

4 May 2018

Vuoden 2016 lopussa allekirjoittivat Triona ja norjalainen Bane NOR sopimuksen koskien liikenteeseen liittyvien reittitietojen hallintajärjestelmää. Järjestelmän ensimmäinen versio on nyt hyväksytty asiakkaan toimesta ja otettu tuotantokäyttöön.

Järjestelmä toteutettiin käyttäen Trionan TNE-tuotetta keskitettynä tietovarastona ja Trimble Novapointia rautatieverkon ja siihen liittyvän infrastruktuuriaineiston tuontiin ja ylläpitoon. Ratkaisu käsittää myös uuden web-ratkaisun olennaisten tietojen esittämiseen, missä karttanäkymä on keskeisessä asemassa.

Ratkaisu on käynyt läpi kattavan testausjakson, mihin Triona, Bane NOR ja ulkoiset käyttäjät ottivat osaa. Palaute kaikilta osapuolilta on ollut erittäin hyvää ja järjestelmä siirretään nyt tuotantoon edellä aikatauluaan ja budjetissaan. Bane NOR aloittaa nyt vaiheen, jossa keskitytään prosessien kehittämiseen ja järjestelmän tietokannan ylläpitämiseen. Yhteistyö Trionan kanssa jatkuu kattaen järjestelmän hallinnan ja jatkokehittämisen.