Uusi versio Lassetista

8 April 2019

Trionan pilvipalvelu tilausten hallintaan ja kuljetusten hankintaan, Lasset, päivitettiin helmi-maaliskuussa uuteen versioon. Tärkeimpiin uudistuksiin kuuluvat parannukset toimitusaikojen ohjaamiseen ja seurantaan, yhteenlaskettujen kuljetusmatkojen seurantaan ja raportointiin (ympäristöraportoinnin perusta), toimittajien tuki kestävien tavaravirtojen luomiseen, jne.

Tilaajiemme keskuudesta on noussut yhtä tärkeämmäksi tarve Track & Trace -toiminnolle sekä mahdollisuudelle tarjota heidän asiakkailleen, tavaran vastaanottajille, tarkempaa tietoa. Lassetin lähestymistapa tähän haasteeseen on jo pitkään ollut sallia tilaajan asiakkaiden toiminta Lasset-toimijoina. Tämä antaa heille mahdollisuuden yleiskatsaukseen saapuvista toimituksista sekä sähköpostitse saatavien konfiguroitavien ilmoitusten määrittämiseen. Tämän arvon lisäämiseksi uudessa versiossa on mahdollista vaatia kuormille tietty toimitusaikaikkuna sekä toimittajien suunniteltujen aikojen raportointi ja päivitys koko prosessin läpi.

Kestävyys on tärkeä painopiste sekä Lassetin toimijoille että Trionalle. Tässä julkaisussa lisätään tilaajille raportti, jonka kautta on mahdollista seurata yhteenlaskettuja kuljetusmatkoja tietyn ajanjakson aikana niin kokonaismäärinä kuin sopimusreittikohtaisestikin. Tämäntyyppiset tiedot muodostavat perustan kaikelle ympäristöraportoinnille, ja myöhemmissä julkaisuissa tätä täydennetään myös päästöarvoilla Lassetin kautta varatuille tavaravirroille.

Toinen tärkeä osa kestävyyttä on tarjota edellytykset toimittajille luoda kestäviä tavaravirtoja. Tämän helpottamiseksi tarjoamme tavarantoimittajille mahdollisuuden nähdä hankintaa maantieteellisen läheisyyden perusteella vastaavia "vastavirtoja" niin muun muassa avointen hankintojen kuin Lassetin nykyisten sopimustenkin joukosta. Saman tekniikan pohjalta aiomme myös tulevissa julkaisuissa tuoda toimittajille mahdollisuuden sovittaa maantieteellisesti muita tavaravirtoja (joita ei hankita tai varata Lassetin kautta) käynnissä oleviin hankintoihin Lassetissa.

Toimittajien kestävyysprofiilia voidaan arvioida myös laadunarvioinnissa, jota voidaan käyttää yhdessä hinnan ja muiden laatutekijöiden kanssa kestävyyden muuttujana toimittajien valinnassa. Näemme, että Lasset on sekä asiakkaillemme että heidän toimittajilleen tärkeä mahdollistaja yhteisiin pyrkimyksiin kestävän liikenteen saralla.

Näiden toimintojen lisäksi palvelua laajennetaan muun muassa sopimusreittien erityisvaatimusten hallinnalla, aloitussivun toimivuuden lisäyksillä, rankingin laatupisteiden laskentaperusteiden jakson valvonnalla, terminaalien konttierittelyn mahdollisuudella, integraatiosopimusten laajennuksella, mobiilisovelluksen (Lasset-mobiili) parannuksilla, jne.

Lasset on pilvipohjainen palvelu, joka yhdistää asiakkaita, tavarantoimittajia ja muita toimitusketjun toimijoita, ja tukee muun muassa prosesseja, jotka koskevat maantie- ja rautatiekuljetusten sekä konttien ja koneiden siirron hankintaa sopimusperusteisissa kuljetuksissa. Palvelu perustuu osapuolten välisiin sopimussuhteisiin ja tietojen jakamiseen osapuolten välillä. Lasset päivittyy noin neljä kertaa vuodessa uusien toimintojen tullessa käyttöön – seuraava päivitys on suunniteltu ilmestyvän toukokuussa 2019.