E.ON Sweden valitsi toimitusketjunsa hallintaan Once by Pinjan

2 August 2021

E.ON Sweden on osa kansainvälistä E.ON-energiakonsernia, joka työllistää yhteensä 70 000 henkilöä 15 eri maassa. Yhtiöllä on Ruotsissa 2 100 työntekijää sekä neljä laitosta, jotka tuottavat sähköä, lämpöä ja älykkäitä energiaratkaisuja kaikkiaan miljoonalle yksityisasiakkaalle ja yritykselle. 

Triona on tehnyt useiden vuosien ajan yhteistyötä suomalaisen Pinjan kanssa saha- ja metsäteollisuuden ratkaisuissa ja syksystä 2020 lähtien olemme tehneet yhteistyötä myös ratkaisujen löytämiseksi lämpö- ja voimalaitosten polttoainevirtojen hallintaan. E.ON on ensimmäinen yhteinen ratkaisu asiakkaalle Ruotsin markkinoilla.

E.ON Sweden on osa kansainvälistä E.ON-energiakonsernia, joka työllistää yhteensä 70 000 henkilöä 15 eri maassa. Yhtiöllä on Ruotsissa 2 100 työntekijää sekä neljä laitosta, jotka tuottavat sähköä, lämpöä ja älykkäitä energiaratkaisuja kaikkiaan miljoonalle yksityisasiakkaalle ja yritykselle. 

Vuonna 2020 E.ON Sweden päätti virtaviivaistaa polttoainehankintoihin, tilauskäsittelyyn ja polttoainevarastojen hallintaan liittyviä prosessejaan. Uudistus aloitetaan Örebrossa sijaitsevasta laitoksesta, joka on 1 terawatin tuotantovolyymillaan merkittävä kaukolämmön tuottaja Ruotsissa ja palvelee koko maata. Laitoksen tuotantoprosessissa käytetään tällä hetkellä 95-prosenttisesti biopolttoainetta, ja vuonna 2025 sen tuotanto on kokonaan fossiilitonta. E.ON Sweden on markkina-asemaltaan Ruotsin toiseksi suurin kaukolämmön toimittaja.

“Biopolttoaineisiin liittyy tiettyjä haasteita: sitä tarvitaan suuret määrät, sen on oltava tuoretta eikä sen varastointi ole ihan yksinkertaista. Säiden arvaamattomuus aiheuttaa lisäksi omat haasteensa. Siksi meillä on oltava selkeää dataa niin hallussamme olevista varastoista kuin hankintatarpeistammekin.“ E.ON:n Key Account Manager Mikael Norberg

E.ON Sweden valitsi materiaalivirtojen hallintaan erikoistuneen SaaS-pohjaisen Once by Pinja -ratkaisun, joka auttaa varmistamaan oikeiden materiaalien saatavuuden oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Vaihtamalla nykyisen, pitkälti manuaalisen hallintamallinsa Onceen E.ON Sweden puolittaa polttoainelaskentaan kuluvan työaikansa – ja saa silti aiempaa yksityiskohtaisempia tuloksia.

“Päädyimme Once by Pinjaan monestakin eri syystä. Meidät vakuutti ensinnäkin suuri käyttäjämäärä, joka järjestelmällä jo on niin Suomessa ja Ruotsissa kuin muuallakin maailmalla. Se myös sisältää juuri ne toiminnallisuudet, jotka tarvitsemme biopolttoaineiden toimitusketjun hallintaan. Päätavoitteemme ovat, että saamme toimitusprosessimme virtaviivaiseksi, että meillä on oikeat materiaalit saatavilla oikeaan aikaan ja että pystymme noudattamaan First In First Out -periaatetta. Hinnallakin on toki merkitystä, mutta se ei ole ensisijainen asia.“ Mikael Norberg

Kehitysprojekti on nyt edennyt toteutusvaiheeseen ja se viedään läpi kolmenkeskisessä yhteistyössä E.ON:n, Pinjan sekä Pinjan paikallisen kumppanin, Trionan kesken. Triona tarjoaa projektissa mm. asiakastuen ja helpdesk-palvelun paikallisella kielellä.

E.ON saa projektin myötä käyttöönsä tehokkaan työkalun polttoainehankintojen suunnitteluun ja tilaushallintaan. Lisäksi automatisoidaan varastonhallintaprosessia, vähennetään manuaalista työtä ja riskialttiutta sekä tehostetaan sopimus- ja tilaushallintaa. Ratkaisu myös automatisoi E.ON:n raportointia ja tuottaa dataa tehokkaan päätöksenteon tueksi. Ruotsin toimintaympäristössä merkittävää on lisäksi se, että järjestelmä liitetään maan metsäteollisuuden laajalti käyttämään, kansalliseen VIOL-tietokantaan.

Seuraavia askelia kansainvälistymisen polulla

Once by Pinja on yksi Pinjan kolmestatoista teollisuuden asiakkaille suunnatusta Software as a Service (SaaS) -ratkaisusta. Järjestelmää käytetään tällä hetkellä jo useissa Euroopan maissa, ja ruotsalaiset Once-asiakkaat käyttävät sitä kaikkiaan jo lähes 50 tuotantolaitoksessa. Kumppanuus E.ON:n kanssa on Pinjalle uusi merkittävä menestyksen virstanpylväs matkalla globaaleille SaaS-markkinoille.

“Olemme iloisia, että E.ON valitsi ratkaisumme toimitusketjunsa digitalisointiin Ruotsissa ja että pääsemme jatkamaan kumppanuuttamme Trionan kanssa tässä projektissa. Ratkaisujamme käytetään nyt jo kaikkiaan 30 maassa, ja uskomme niiden auttavan teollisuuden asiakkaita vauhdittamaan digitalisoitumistaan ja parantamaan tuottavuuttaan ympäri maailman. Tarjoamme liiketoimintamahdollisuuksia myös paikallisille integraatiokumppaneille.“ Veli-Matti Nurminen, VD för Pinja

Triona on kokenut kumppani innovatiivisten IT-ratkaisujen saralla, erityisesti logistiikassa ja infrastruktuurissa. Yritys tuo erittäin arvokkaan panoksen projektikokonaisuuteen, etenkin koskien tehokasta asiakastukea ja helpdesk-palvelua paikallisella kielellä.

“On hienoa saada E.ON mukaan asiakaskuntaamme ja tarjota projektissa tehokkaita kokonaisuutta täydentäviä palveluja. Meillä on pitkä historia yhteistyöstä Pinjan kanssa ja hyvä tuntemus toimitusketjuista useillakin toimialoilla, mukaan lukien biopolttoaineet, metsäteollisuus ja sahateollisuus. Olemme siis hyvissä lähtöasetelmissa tuomaan osaamisemme mukaan koko toimitusketjun matkalle.“ Mats Bayard, VD för Triona

E.ON Swedenin Once by Pinja -ratkaisun suunniteltu käyttöönotto ajoittuu loppukesään 2021, ennen seuraavan lämmityskauden alkua.