Uusi versio TNE:stä

31 January 2019

Joulukuussa 2018 julkaistuun TNE:n versio 3.4. Esimerkkeinä uudistuksista TNE:n tukea on täydennetty liikenneverkkojen hallinnoinnille useilla tasoilla, tehokkaita integraatiomahdollisuuksia on lisätty ja segmentointia parannettu.

TNE:ssä on nyt laajennettu tuella liikenneverkkojen hallinnointiin useilla toisiinsa liittyvillä yksityiskohtatasoilla. Karkeammalla tasolla voidaan kahden pisteen väli kuvata linkkinä ja yksityiskohtaisemmalla tasolla voidaan sama väli kuvata useilla linkeillä (osakohtaisina). TNE:ssä on nyt konfiguroitava toiminnallisuus erilaisten tietolajien yleistämiseen/yksityiskohtien esittämiseen tasojen välillä. Ensimmäisenä uutta toiminnallisuutta tulee käyttämään Statens Vegvesen Norjassa.

Tehokkaampaa integroitavuutta on parannettu huomattavasti toiminnolla, jonka nimi on Warehouse. TNE:n suorittamien analyysien ja käsittelyjen tulokset ovat nyt helposti tallennettavissa yleiseen tietokantaan jatkokäyttöä ja käsittelyä varten. Tätä mahdollisuutta tulee hyödyntämään SDC:n välimatkapalvelu Krönt vägval.

Myös segmentointia on parannettu ja nykyään se kykenee käsittelemään samanaikaisesti lukuisia tiestöön sidottuja ominaisuustietoja. Esimerkkinä henkilö-, kuorma- ja linja-autojen ketjukolarien tapahtumapaikkojen selvittäminen. Tätä uutta toiminnallisuutta tulee muun muassa Trafikverket käyttämään tiestötietoanalyyseissään.

Lisää tietoa

Lue lisää esimerkiksi OpenTNF:stä, TNE:stä ja muista tuotteistamme, jotka helpottavat vesiväylien, rautateiden ja teiden, sekä niiden rakentamisen ja infrastruktuurin parissa työskenteleviä toimijoita.

opentnf.org

TNE

SINUS Infra

TRA

TRE

SDC.se