Uusi C-Loadin versio

26 October 2020

Uusi versio C-Loadista (1.38.0) julkaistiin 10. syyskuuta. Julkaisun painopisteenä oli alustan modernisointi – sekä arkkitehtuuriltaan että myös hankintaprosessin uusien toimintojen kehittämisessä uusilla verkkoteknologioilla, joilla toiminnoista on saatu entistäkin käyttäjäystävällisempiä ja selkeämpiä.

Tämän julkaisun yhteydessä yksi uusilla verkkoteknologioilla julkaistuista toiminnoista on hankintaluettelo sisältäen yleiskuvan ja ranking-rajapinnan. Hankintaluettelo on näkymä, jonka kautta asiakkaat seuraavat käynnissä olevia hankintojaan ja saavat mahdollisuuden tehdä hinta- ja laatuluokitteluja, luoda uusia hankintajaksoja ja sopimuksia sekä viedä hinnat Exceliin. Ranking-rajapinta on erillinen näkymä, josta käyttäjä näkee kaikkien toimittajien tarjoamat ja edellisen sopimuskauden hinnat, näiden hintojen tämänhetkisen luokittelun sekä perustelut nykyiselle sijoitukselle, monissa tapauksissa automaattisen ehdotuksen perusteella. Tämä mahdollistaa muutosten tekemisen automaattisesti ehdotetun sijoituksen perusteella. Tämä toiminto on ollut olemassa vuodesta jo 2012, jolloin C-Load käynnistettiin, mutta uusien parannusten myötä tämä toiminto on selkeämpi ja helppokäyttöisempi esimerkiksi raahaamalla ja pudottamalla. Uusien toimintojen kehittämisessä on otettu huomioon useita nykyisten asiakkaiden toiveita näkymienselkeyteen ja käytettävyyteen liittyen sekä lisätty täysin uusia asiakkaitamme suoraan hyödyttäviä toimintoja.

C-Loadin hankintatoiminnallisuus luo sopimukset kullekin reitille ja toimijalle ranking-listoineen – tämä mahdollistaa tapauskohtaisen automatisoinnin tilauksissa ja varauksissa. Ranking-listat tarkistetaan, ja tarvittaessa asiakas muuttaa niitä aina ennen sopimuksen syntymistä, mutta ennen sitä asiakkaalla on mahdollisuus vastaanottaa ehdotuksia paremmuusjärjestykseksi järjestelmän laatupisteiden perusteella, missä hinta- ja laatutekijät ovat samanarvoisia. Laatutekijät koostuvat osittain mitatusta laadusta, jossa toimittajan suorittamien kuljetusten tiedot ovat perustana, ja osittain kaupallisista laatutekijöistä, joissa muut tekijät, kuten kestävyys jne. pisteytetään ja muodostaa perustan ehdotetulle järjestykselle.

tratt-1-english.png

Hankintaprosessin toimintojen lisäksi myös valikoihin on tehty päivityksiä osana verkkopalvelun modernisointia kuvastamaan paremmin Trionan graafista profiilia.

Tulevassa julkaisussa (C-Load 1.39) keskitytään kestävään kehitykseen – kestävyysarviointi on suoraan yhteydessä laatupisteisiin, mikä tarjoaa C-Loadin asiakkaille ainutlaatuisen mahdollisuuden sisällyttää kestävyys taktisesti toimittajien valintaan ja arviointiin sekä seurata syntyviä hiilidioksidipäästöjä sekä kuormatasolla että aggregaatteina, "hiilijalanjälki".

Myös tulevissa C-Load-julkaisuissa jatkamme palvelun modernisointityötä sekä arkkitehtuurin että verkkokäyttöliittymän jatkuvan uudistamisen suhteen kaikille toimijoille kuten tässäkin julkaisussa asiakkaan hankintaprosessin tärkeimpien osioiden suhteen.

Lisätietoja julkaisuista saat palvelun verkkosivuston C-Load.com julkaisutiedoista.

Lue lisää