OpenTNF-kirjasto julkaistu

30 October 2017

Triona on nyt julkaissut OpenTNF-kirjaston avoimena lähdekoodina. Kirjasto on referenssitoteutus yhteistyössä Ruotsin Trafikverketin, Norjan Statens Vegvesenin ja Trimblen kanssa kehitetystä OpenTNF-standardista.

OpenTNF perustuu INSPIRE-määrittelyyn liikenneverkoista (inspire.ec.europa.eu) ja se on toteutettu OGC GeoPackage -määrittelyä (www.geopackage.org) hyödyntäen. OpenTNF:n päämäärä on toimia joustavana, avoimena ja tehokkaana ratkaisuna liikenneverkkojen suurten datamäärien hallintaan, tuottamiseen ja jakamiseen.

Saavuttaakseen tämän tavoitteen ja helpottaakseen muiden organisaatioiden ja ohjelmistotoimittajien työtä erilaisten ohjelmistojen toteuttamisessa, Triona on nyt julkaissut OpenTNF-ohjelmistokirjaston avoimena lähdekoodina (ks. github.com/OpenTNF/OpenTNF-library). Kyseessä on referenssitoteutus OpenTNF-standardista. Kirjastoa voidaan käyttää OpenTNF-datan lukemiseen ja kirjoittamiseen SQLite-tiedostotietokantaan.

OpenTNF:ää voidaan käyttää integraatioihin ja muuhun standardiin tiedonvälitykseen erilaisten ohjelmistojen ja organisaatioiden välillä. Ruotsin Trafikverketin ANDA-järjestelmätoimituksessa, Norjan BaneNORin Trasé-toimituksessa ja Norjan Kystverketin vesiväylädatassa käytetään OpenTNF:ää liittämään Trimblen Novapoint ja Trionan Transport Network Engine (TNE) toisiinsa