Extrico ja Mertiva sijoittavat Trionan osakkeisiin

2 May 2019

Triona on yksityisomistuksessa ja monet Trionan työntekijöistä ovat yhtiön osakkaita. Ulkoisen (ei konsernin liiketoiminnassa mukana olevan) omistuksen osuus Trionassa kasvaa vähitellen ja huhtikuun lopussa Extrico ja Mertiva ovat investoineet osuuteen Trionassa. Näiden investointien kokonaismäärä oli 3,14 % osakekannasta kurssilla 28 SEK/osakkeelta.

Triona on liitetty Pepins.com/Alternativa Listan -listalle, jossa Trionan osakkeilla voidaan käydä kauppaa. Tämä kauppa on kuitenkin tapahtunut Pepins.comin rinnalla.

"On ilahduttavaa, että osto tehtiin Pepins.comin kautta käydyn osakekaupan kurssia merkittävästi korkeammalla osakekurssilla. Osakkeen likviditeetti on ollut viime vuosina alhainen, mikä johtuu todennäköisesti muun muassa siitä, että nykyisillä omistajien käsitys arvosta on korkeampi kuin ostajat ovat halunneet tarjota." – Mats Bayard

”Extrico on Ängelholmissa sijaitseva sijoitusyhtiö, jonka liiketoimintaa on investoida pitkällä aikavälillä kasvaviin yrityksiin, joilla on toistuvia tuloja. Trionalla on kaikki kaipaamamme edellytykset ja olemme iloisia olemaan osakkeenomistaja tulevaisuudessa” – Jan Karlander

”Mertiva on NGM MTF:ään listattu sijoitusyhtiö, joka sijoittaa hyvin hoidettuihin ja hyvät tulevaisuuden näkymät omaaviin yrityksiin. Olen ollut pitkään Trionan hallituksessa ja tunnen yrityksen hyvin. Siksi tuntuu erittäin hyvältä, että Mertiva AB voi nyt olla Trionan pitkäaikainen osakkeenomistaja.” – Håkan Blomdahl, Mertiva AB:n hallituksen puheenjohtaja