Triona yhteistyöhön RoadCloudin kanssa innovaatioprojektissa

1 November 2018

Trafikverket kokeilee monivuotisessa hankkeessa entistä luotettavampia ja modernimpia kitkatietojen mittaus-, toimitus- ja analysointijärjestelmiä. Nykyaikaisen tekniikan lisääntynyt digitalisaatio ja useiden lähteiden (ajoneuvojen) hyödyntäminen lisää luotettavuutta ja mahdollistaa koko tieverkon jatkuvan mittaamisen.

Nykypäivän mittausmenetelmät tarjoavat sekä maantieteellisesti että ajallisesti rajattua tietoa. RoacCloud on yksi kolmesta kokeiluun osallistuvasta toimittajasta. RoadCloud tarjoaa pilvipohjaisen ratkaisun yhdistettynä ajoneuvoihin asennettuihin tarkkoihin mittareihin, jotka tuottavat reaaliaikaisesti yksityiskohtaista tieinformaatiota, minkä odotetaan johtavan tehokkaampaan tienpitoon, pienempiin ympäristövaikutuksiin suolan käytön vähenemisen myötä ja ennen kaikkea lisääntyneeseen tieturvallisuuteen. Triona näkee teknologiassa suuria mahdollisuuksia ja onkin sen johdosta aloittanut yhteistyön RoadCloudin kanssa. Trafikverketin hankkeessa Triona tuo mukaan liiketoimintaosaamista, koulutustoimintaa sekä yhteydenpidon tienpidosta vastaavien ajoneuvojen omistajien ja urakoitsijoiden kanssa.

Lue lisää: