Yhteistyökumppanuus Drive Swedenin kanssa

1 April 2019

Drive Sweden on Ruotsin hallituksen käynnistämä strateginen innovaatio-ohjelma. Ohjelmaa rahoittavat Ruotsin energiavirasto, tutkimusneuvosto Formas ja teknologiarahoitusorganisaatio VINNOVA. Lindholmen Science Park isännöi ohjelmaa, jonka yhteistyökumppaniksi Triona on nyt otettu mukaan

Trionassa odotetaan yhteistyön Drive Swedenin kanssa kehittyvän samojen vaikuttimien pohjalta kuin käynnistäessämme liiketoimintamme Göteborgissa: voimme lisätä ja saada uutta, arvokasta osaamista yhteistyössä mm. autoteollisuuden kanssa. Toiveena on, että tämä edistää Trionan olemassa olevien sekä uusien, lähinnä telematiikkaan ja ITS/C-ITS: ään liittyvien tuotteiden kehittämistä.

Lähtökohdat Drive Swedenille asetettiin muutama vuosi sitten, kun Ruotsin hallitus aloitti uuden tavan käsitellä alueita, joilla on suuria mahdollisuuksia kestäviin sosiaalisiin ratkaisuihin, mikä samalla edellyttää läheistä yhteistyötä sellaisten toimijoiden, joilla muuten ei olisi niin paljon yhteistä, välillä. Molemmat kriteerit sopivat täydellisesti ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin, ja vuonna 2015 Drive Swedenille myönnettiinkin sopimus tämän kehityksen edistämisestä yhtenä seitsemästätoista strategisesta innovaatio-ohjelmasta (SIP). Drive Sweden toimii nyt kolmatta toimintavuottaan oletettavasti kaksitoista vuotta kestävästä hankkeesta, ja sillä on huomattava valtion osarahoitus eri hankkeiden tukena.