Tienpäällystystietojärjestelmä Statens Vegvesenille

18 May 2021

Triona on voittanut hankinnan, joka liittyy tienpäällystystietojärjestelmän jatkokehitykseen Norjan väylävirasto Statens Vegvesenille. Sopimus kattaa kaksi osajärjestelmää, päällysteenhallintajärjestelmän (PMS) sekä ROSITAn.

PMS on järjestelmä, jolla suunnitellaan Statens Vegvesenin vastuulla olevan tieverkon kunnossapitoa. Järjestelmää käytetään yksityiskohtaisten ​​kunnossapitosuunnitelmien valmistelemiseen tiekohtaisesti 6 vuoden jaksolle (seuraava tilikausi + 5 vuotta). Suunnitelmat mukautetaan allokoituun budjettiin nähden kyseisten vuosien ajanjaksolla ja kuntoarviomallien avulla voidaan ennustaa valitun suunnitelman vaikutukset tien kuntoon. Järjestelmää käytetään myös nykyisten olosuhteiden analysointiin (tiedot haetaan ROSITAsta), toimenpiteiden suunnitteluun, hankinta-asiakirjojen valmisteluun ja jakeluun sekä tarjousten keräämiseen urakoitsijoilta. Sekä tienpitäjä (Statens Vegvesen) että urakoitsijat käyttävät järjestelmää aktiivisesti tienpidossa.