FleetAnalyzerin web-versio FleetControliin

17 August 2020

FleetControl tarjoaa useita palveluita, jotka auttavat pitämään ajoneuvojen hallintakustannukset alhaisina keräämällä jatkuvasti tietoja ajoneuvoista kuljettajalle näytettäväksi, toimistolla seurattavaksi sekä muissa sovelluksissa hyödynnettäväksi niiden tuoman hyödyn ja/tai tehokkuuden lisäämiseksi. FleetControliin kuuluva FleetAnalyzer julkaistaan ​​nyt vähitellen web-versiona saatavuuden parantamiseksi käyttäjille.

Web-versio on responsiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että käyttöliittymä on käytettävissä myös tabletilla ja älypuhelimella. Ensimmäiset julkaistavat moduulit ovat kuntomoduuli ja paikannusmoduuli.

  • Kuntomoduuli tarjoaa yleiskuvan FleetControl-järjestelmästä, mikä pitää sisällään myös muiden toimittajien laitteistot ja ohjelmistot, jotka on kytketty FleetControliin ns. dashboardin kautta. Muiden laitteiden tilan valvonnan lisääminen on nyt helpompaa kuin koskaan. Mahdolliset virheet ilmoitetaan tiedotteina web-käyttöliittymän kautta. Yhdistämällä viat kulloiseenkin ajoneuvoon ajan ja sijainnin suhteen saadaan myös karttateemoitus vikojen esiintymisestä. Tämä luo yleiskatsauksen, mikä pienentää vasteaikaa ja parantaa järjestelmällistä vianmääritystä.
  • Paikannusmoduuli koostuu karttanäkymästä, jossa on muun muassa seuraavat toiminnot: ajoneuvojen sijainti tällä hetkellä, hakuhistoria yksittäisen ajoneuvon sijainnista jopa kolme kuukautta taaksepäin, paikan merkintä kartalle ja lähellä sijainneiden ajoneuvojen selvitys millä tahansa ajanhetkellä jne. Paikannusmoduulin web-käyttöliittymän kautta toimintojen saavutettavuus kasvaa ja niitä voidaan käyttää yrityksen useissa eri yksiköissä.

Ensimmäisenä FleetAnalyzer-verkkosivuston ottaa käyttöön Transdev, joka saa siten entistä paremman yleiskuvan ajoneuvojensa tilasta.