Uusi versio TRACS Flow -tuotteesta

21 October 2019

Uusi versio TRACS Flow -tuotteesta julkaistiin lokakuun alussa. Seuraavan version on suunniteltu saapuvan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Uusi versio (2.9) on testi- ja arviointiversio, jota ei käytä yksikään asiakkaamme. Versio on kuitenkin tärkeä, jotta voimme vähitellen varmistaa uusien toiminnallisuuksien toiminta ennen kuin uudet asiakkaat ottavat ne tuotantokäyttöön vuoden 2020 alussa. Tärkeimpiä uudistuksia ovat:

  • Uusi moduuli, TRACS Flow Finans, joka nykyisellään sisältää toimintoja laskutusperusteiden luomiseen. Seuraavaan versioon lisätään toiminnallisuus, joka auttaa asiakkaitamme hallitsemaan vähennyksiä ja luomaan itselaskutuksia.
  • Reittien hallinta, joka tuottaa perustietoja useiden erilaisten tilausten/toimeksiantojen suunnitteluun, jotta kuljetuksia voidaan optimoida ja ohjata autoon tilausseurannan kautta. Seuraavissa versioissa lisätään lastaustoimintojen logiikan jakamista ja hallitsemista/ohjaamista asiakastilausten ja kuljetustilausten välillä.
  • Hintojen säätäminen indeksiperusteisesti.
  • Linkki tuote- ja materiaalisivuston välille, mikä ohjaa kuljetuspäällikön valitsemaan oikean materiaalin sijainnin käytettävissä olevien tuotevalikoimien perusteella.
  • Graafinen yleiskatsaus toimeksiannoista ajan mukaan, ns. liikenteenhallintapaneeli.
  • Jatkuvien toimeksiantojen automaattinen generointi aikakriteerien perusteella. Esimerkiksi toistuvat tilaukset voidaan luoda jokaiselle keskiviikolle vuodeksi 2 päivää ennen toteutusta.
  • Laajennettu hälytystoiminto sopimuksen voimassaolon päättyessä.
  • Tuontitoiminnallisuus Excelistä, jolla suuria määriä ulkoisia tilauksia voidaan luoda suoraan järjestelmään yksinkertaisella tavalla.

TRACS Flow on kuljetus- ja urakointitoimialojen liiketoimintaprosesseja tukeva järjestelmä esimerkiksi sopimusten ja tilausten käsittelyyn, suunnitteluun, operatiiviseen johtamiseen ja seurantaan. TRACS Flow voidaan yksinkertaisen konfiguraation kautta sovittaa erilaisten yritysten tarpeisiin ja prosesseihin. TRACS Flow sisältää monia toimintoja esimerkiksi erilaisten asiakassopimusten hallintaan, saatavuusluettelo, kartat, resurssien ja tilausten seurantaan, omaisuudenhallintaan, vuokraukseen, jatkuviin tilauksiin jne.

TRACS Flow mukautuu erilaisten käyttäjäryhmien tarpeisiin. Toimistokäyttäjiä ovat esimerkiksi kuljetusten ohjaajat, joille TRACS Flow on tehokas, monia toimintoja sisältävä työkalu, joka antaa hyvän tilannekuvan ja helpottaa työtä. Käyttäjille kentällä, kuten auton- tai koneenkuljettajalle, mobiiliratkaisu tuo suoran yhteyden järjestelmään sekä sitä kautta toimistolle ja muihin käyttäjiin. Web-portaali avaa asiakkaille ja toimittajille pääsyn järjestelmään ja sen monipuoliseen tietosisältöön.

Lue lisää TRACS Flow -tuotteesta ja muista tuotteistamme, jotka helpottavat logistiikan ja kuljetuksen yrittäjiä ja heidän työtään:

http://www.triona.fi/tuotteet_ja_palvelut/tuotteet/tracs_flow/

http://www.triona.eu/products_services/products/triona-distance-calculation-service/