Statens Vegvesen päivittää TNE 3:een

13 May 2018

Triona on solminut Statens Vegvesenin kanssa sopimuksen TNE:n päivittämisestä versioon 3

Statens Vegvesen käyttää nykyisin TNE 2.7:ää Norjan kansallisen tiestötietokannan tietojen segmentointiin, käsittelyyn ja jakamiseen. Päivittämällä versioon 3 Statens Vegvesen saa modernin ja skaalautuvan järjestelmän. Useat suuret liikenneinfrastruktuurin parissa työskentelevät toimijat (Trafikverket, Bane NOR ja Kystverket) käyttävät jo nykyisin TNE 3:a hyödyntäen uusia, kehitettyjä toiminnallisuuksia.

TNE varmistaa Statens Vegvesenin kyvyn ylläpitää monista sisäisistä liiketoiminnallisista järjestelmistä kertyvää tietoa liittyen liikenteenohjaukseen, liikennemäärien ja melun mittaamiseen, väyläsuunnitteluun, tiedon jakamiseen maailmanlaajuisille navigaattorivalmistajille kuten TomTom ja Here, tienpinnan kunnossapitoon, jne. Yhteistä näille järjestelmille on se, että ne käsittelevät suuria määriä tietoa, ja tarvitsevat siten suoran ja nopean pääsyn erimuotoiseen tiehen liittyvään dataan. TNE:n kautta nämä järjestelmät saavat pääsyn tieverkkoon ja sen ominaisuustietoihin sekä segmentoituun ja jalostettuun tietoon luotettavalla, jäsennellyllä ja tehokkaalla tavalla.

Lue lisää