Energiasisältö kestävän kehityksen raportoinnissa

13 October 2023

Biometrian ”Krönt vägval” -palvelua käyttävät asiakkaat laskevat hinnoittelussaan käytetyn etäisyyden metsän noutopisteestä teollisuuteen. Laskettu etäisyys on räätälöity metsäteollisuuden kuljetuksiin ja ottaa huomioon tieverkoston ominaisuudet. 

Etäisyyksien laskemisen lisäksi Biometria tarjoaa nyt myös toiminnon liikenteen tuottaman energiasisällön laskemiseen. Asiakkaat voivat käyttää näitä tietoja vastuullisuusraportointinsa perustana. 

Triona on kehittänyt ja ylläpitää nyt Biometrian ”Krönt vägval” -palvelua, joka perustuu osittain Skogforskin (Ruotsin metsätalouden tutkimuslaitoksen) tuottamiin algoritmeihin ja osittain Trionan TNE- ja TRE-tuotteisiin. ”Krönt vägval” -palvelu tarjoavat sekä etäisyyden että reitin. Krönt Vägval käyttää valtakunnallisen tiestötietokannan (NVDB) tietoja, joita on täydennetty Biometrian tiedoilla, esimerkiksi miten puukuljetuksen tulisi ajaa taajama-alueilla tai niiden lähettyvillä. 

Joka päivä lasketaan yli 50 000 ”Krönt vägval” -reittiä, ja niitä voidaan tarkastella APIn tai web-kartan kautta. 

Karta Krönt vägval-small.jpg

Kuvassa on ”Krönt vägval” -reitti metsän noutopisteestä Moran käsittelypisteeseen. Etäisyys on 50,3 km ja reitti on laskettu vakioajoneuvolle (64 tonnia). 

”Krönt vägval” -asiakkaat ovat ilmaisseet vahvan toiveensa puukuljetusten etäisyyden ja reitin lisäksi saada tietoa myös vastuullisuusraportointiaan varten. Biometria on siksi päättänyt parantaa ”Krönt vägval” -palvelua siten, että energiankulutus lasketaan kuljetukselle. Algoritmin, joka laskee ja määrittää energiasisällön kullekin tieverkoston linkille ja solmulle, on tuottanut Skogforsk. 

Triona lisää syksyn aikana ”Krönt vägval”-palveluun ”reittikohtainen energiasisältö” -toiminnon, joka esittää kullekin reitille lasketun energiasisällön. Energiasisältö voidaan sitten muuntaa CO2-ekvivalentteiksi. 

Tavoitteena on, että asiakkaat saavat tämän toiminnon käyttöön vuoden 2024 aikana, jotta he voivat sitä omassa vastuullisuustyössään.