Koronavirus - ohjeet ja toimet Trionan sisällä

17 March 2020

Helmikuun lopulta alkaen Triona on ryhtynyt toimiin koronaviruksen seurausten hallitsemiseksi.

Yleispäämäärä on:

  • jatkaa liiketoimintaa normaalisti varmistamalla jatkuvuus asiakastoimeksiannoissamme ja tuotekehityksessämme.
  • turvata likviditeettimme.

Liiketoiminnallisen suuntautumisemme – logistiikkaan ja infrastruktuuriin liittyvien toimintojen innovatiivisten IT-ratkaisujen toimittamisen – ansiosta tilanne ei vaikuta meihin suoraan. Triona-ryhmällä on myös vahva taloudellinen tilanne. Siksi olemme valmiita kulkemaan läpi nämä haastavat ajat yhdessä asiakkaiden, työntekijöiden, toimittajien ja viranomaisten kanssa.

Meillä on työntekijöillemme ohjeet, joita päivitetään, kun viranomaiset muuttavat ohjeita. Tällä hetkellä ohjeistamme esimerkiksi työskentelemään etänä, jos kyseessä olevan työntekijän toimeksiantaja hyväksyy sen. Myös työmatkat ilman kunkin maaorganisaation johtajan suostumusta ovat kiellettyjä.

Ohjeistuksemme lisäksi olemme ryhtyneet joihinkin operatiivisiin toimenpiteisiin edellä mainitun yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Näihin kuuluvia toimenpiteitä ovat esimerkiksi ostojen välttäminen ja kaikkien työntekijöiden mahdollisuus etätyömahdollisuuksien varmistaminen.

Keskitymme lähiviikkoina ja tarvittaessa kuukausina myös turvaamaan toimintamme ja tukemaan asiakkaitamme vaarantamatta työntekijöidemme terveyttä. Yksi pieni mutta tärkeä konkreettinen toimenpide asioiden priorisoinnissa näinä aikoina on Trionan yritystoimintaan liittyvien uutisten julkaisun vähentäminen ainakin seuraavien kahden viikon ajan.