Fleetech mukaan ITxPT:hen

10 June 2019

Marraskuusta 2018 alkaen Fleetech on ollut jäsenenä ITxPT-organisaatiossa (Information Technology for Public Transport). ITxPT:n tavoitteena on madaltaa julkisen liikenteen eri tietojärjestelmien välisiä esteitä tarjoamalla lukuisia avoimia standardeja niiden IT-arkkitehtuurien hyödynnettäväksi.

Useimmissa linja-autoissa on monia tietojärjestelmiä eri toimittajilta. Tyypillisesti jokainen alihankkija käyttää omaa ratkaisuaan. Tämä on johtanut useisiin järjestelmäratkaisuihin, joissa yhteisten standardien puuttuminen on vaikeuttanut eri järjestelmien integrointia toisiinsa sekä laitteistojen että ohjelmistojen osalta. ITxPT on siten määritellyt useita eri ajoneuvoihin kuuluvia ympäristöjä ja laatinut määrittelyt siitä, miten ne olisi suunniteltava.

Fleetechin uusi versio FleetControlista on suunniteltu ITxPT-yhteensopivaksi. Eräänä esimerkkinä on suuri projekti Tukholmassa, jossa ajoneuvojen tietoalusta perustuu FleetControliin, ja viestintä muiden kumppaneiden järjestelmien kanssa tapahtuu ITxPT-standardin kautta.

Työ sertifioinnista ITxPT:ssä on nyt käynnissä sekä laitteistojen että ohjelmistojen osalta.