Uusi TNE-versio

18 October 2021

Syyskuussa julkaistiin TNE:stä versio 3.8, joka lisää pilvipalveluumme editointimoduulin nimeltä TNE Editor. Lisäksi tässä versiossa on mm. parempi tuki projekti-, organisaatio- ja käyttäjätietojen hallintaan.

TNE-tuotteessa on nyt tehokas ja käyttäjäystävällinen web-palvelu liikenneverkkojen ja niihin liittyvien tietojen (kohteiden) perusmuokkaamiseen. TNE Editorissa on mm. tuki Ruotsin kuntien NVDB-kohteiden päivittämiseen ja toimitusten automaattiseen välittämiseen Ruotsin NVDB:hen. Keväällä 2020 alkanut hteistyö Sokigon kanssa on myös johtanut ensimmäiset meille yhteisiin asiakkuuksiin. Kesäkuussa Moran, Nyköpingin, Täbyn ja Varbergin kunnat tilasivat TNE Editor -moduulin. Myös Ruotsin väylävirasto Trafikverket on hyväksynyt TNE Editorin NVDB:n tietojen päivittämiseen.

TNE:ssä on nyt toimintoja useiden organisaatioiden hallintaan ja käyttäjien yhdistämiseen eri käyttöoikeuksin varustettuihin organisaatioihin. Toimintoja on tarjolla myös pitkäaikaisten toimenpiteiden sekä verkkojen ja kohteiden muokkaamiseen määrätyssä projektissa käyttäen erillistä projektitietokantaa.

Käyttöön on otettu myös monia toimintojen laajennuksia ja rajapintaan liittyviä päivityksiä. Mahdollisuutta joustavaan tietojen tuontiin on parannettu, mikä tarjoaa mm. mahdollisuuden pelkistää lineaarisia kohteita, kuten tierumpuja, pistemäisiksi kohteiksi. Uudessa versiossa on parannuksia myös mm. segmentointimoduulissa ja OpenTNF-tuessa.

Toinen uudistus on TNE:n integrointi SINUS-järjestelmään tietojen taltiointia varten erilaisten rakennekohteiden kirjaamiseen 360-kuvien ja laserkeilauksen avulla sekä yhdistämiseen olemassa oleviin kohteisiin ja jatkokäsittelyyn TNE:ssä.

TNE on tehokas, avoin ja konfiguroitava tuotealusta erilaisille asiakkaille riippumatta siitä, halutaanko paikallinen asennus omaan ympäristöön vai käyttää palvelua pilvessä. Integrointi SINUS-järjestelmään ja uuteen TNE Editor -muokkausmoduuliin tarjoaa uusia ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia lisätä TNE:n käyttöä kuntien ja muiden asiakkaiden keskuudessa.

Lue lisää