Uusi puitesopimus Ruotsin tiehallinnon (Trafikverket) kanssa

20 February 2020

Triona vahvistaa edelleen asemaansa Ruotsin tiehallinnon (Trafikverket) tärkeänä toimittajana omaisuustietojen parissa uuden puitesopimuksen "Strateginen pätevyys digitaaliseen omaisuustietoon" myötä.

Trafikverket on toteuttanut uuden puitesopimushankinnan liittyen rakenteiden, standardien ja digitaalisen omaisuustiedon hallinnan asiantuntemukseen. Triona on yksi kolmesta toimittajan, joiden kanssa tehtiin sopimus. Trionan sopimuksissa ovat mukana myös Trimble ja BIMPRO alihankkijoina. Puitesopimus antaa Trafikverketille mahdollisuuden tilata konsultteja ja projekteja kahteen osaamisalueeseen:

"Omaisuustiedon informaationhallinta" – sisältää mm. viitenimitykset, rakennushierarkian ja luokitusperiaatteet, samoin kuin vaatimukset omaisuustiedon kehittämiseen ja hallintaan tarvittaville tiedoille esimerkiksi, jos käytetään standardeja, kuten CoClass ja ISO/CEN 19650 (BIM).

”Omaisuustietojen standardointi ja mallintaminen” – koskee avoimia standardeja organisaatioilta kuten SIS, buildingSMART International (bSI), Open Geospatial Consortium (OGC), ISO ja CEN. Alueeseen sisältyvät myös omaisuustietomallien sekä semanttisen webin, linkitetyn datan ja ontologioiden/OWL:n teknologioiden ja menetelmien kehittäminen.

Sopimus on tärkeä askel Trionan jatkuvassa kehityksessä liikenneinfrastruktuurin alalla. Niin erikoisosaamisellamme kuin tuotteillammekin autamme asiakkaitamme tehostamaan infrastruktuurin elinkaaren hallintaa avoimien standardien avulla.

Puitesopimus on kaksivuotinen, ja sitä voidaan jatkaa kahdella vuodella.