C-Load – Laajempi tuki kestävälle liikenteelle

6 April 2021

C-Loadia kehitetään jatkuvasti. Kahdessa uusimmassa versiossa 1.39 (marraskuu) ja 1.40 (helmikuu) alustan modernisointityötä on jatkettu samalla kun on otettu käyttöön tehokkaita työkaluja sekä kestävän liikenteen seurantaan että hallintaan.

C-Loadin päivittäminen uuteen web-teknologiaan versiossa 1.40 on koostunut hankintaprosessin uusien osien tuomisesta paremmin esiin asiakkaiden ja toimittajien sopimusluettelosta. Tämän lisäksi asiakkaiden hankintaluettelo, joka julkaistiin uudella web-teknologialla versiossa 1.38, on saanut uusia kehittyneempiä ominaisuuksia.

Kestävästä kehityksestä on tulossa yhä tärkeämpi asia koko yhteiskunnalle ja etenkin C-Loadia käyttäville asiakkaillemme. Version 1.39 myötä tarjotaan nyt paitsi mahdollisuus seurata tieliikenteen päästöjä myös ainutlaatuinen tilaisuus kehittyä kohti kestävämpää liikennettä.

Ympäristövaikutusten seuranta tapahtuu niin kuormatasolla laskettujen etäisyyksien ja päästöjen (kg CO2 / km) kuljettajaa kohti kuin myös aggregoidussa muodossa "Kuljetusetäisyys"-raportilla. Raporttia on laajennettu tuoden paremmin esiin myös ympäristövaikutukset reittiä kohti sekä aggregoituna reitinvalintaan. Etäisyydet C-Loadissa lasketaan Trionan Välimatkapalvelu-tuotteella, joka varmistaa, että oikeita etäisyyksiä käytetään myös raskaan liikenteen reitityksessä.

Ohjaaminen kohti kestävää liikennettä tapahtuu laajentamalla C-Loadin vakiintunutta laatupistemallia, joka on ollut käytössä C-Loadin lanseerauksesta vuonna 2012 saakka. Laatupisteytykseen on lisätty "kestävyyspisteytys", joka perustuu kestävyyskyselyyn, johon toimittajat voivat vastata C-Load-palvelussa. Tämä kysely on kehitetty yhteistyössä Q3-organisaation kanssa, ja se sisältää ympäristövastuun lisäksi myös sosiaaliseen vastuuseen, liikenneturvallisuuteen, työympäristöön jne. liittyviä asioita. Kyselyn tulokset tuottavat kestävyyspistemäärän, jota painotetaan yhdessä hinnan, mitattujen laatutekijöiden ja liiketoiminnan laatupisteiden kanssa, jotta saadaan painotettu pistemäärä C-Loadin ehdottaman sijoituksen määrittämiseen kullekin reitille ja kuljetusyhtiölle. Kunkin asiakkaan/kuljetuksen tilaajan on päätettävä eri laatupisteiden painotuksesta strategisten tavoitteidensa perusteella. Me Trionassa olemme tyytyväisiä voidessamme todeta tällä uudella mahdollisuudella kehittyä kohti kestävää liikennettä tulee olemaan tärkeä rooli jo tänä keväänä, sillä useat C-Loadin asiakkaat sisällyttävät jo nyt kestävyystutkimuksen osaksi sopimustoimittajiensa rankingia.

Seuraavissa C-Load-julkaisuissa jatkamme palvelun modernisointityötä sekä arkkitehtuurin että web-rajapinnan jatkuvaa uudistamista kaikille toimijoille.

Lue lisää