Triona ottaa vastuun Azure-käyttöpalveluista

30 October 2018

Lokakuussa toivotimme tervetulleeksi kaksi uutta työntekijää Triona-konserniin samalla, kun Triona otti haltuunsa LiveArenan toimintoja. Triona ottaa vastuun LiveArenan Azure-pohjaisesta käyttöpalveluliiketoiminnasta.

Kesästä 2015 lähtien LiveArena ja Triona ovat tehneet yhteistyötä koskien LiveArenan konseptin kehitystä ja ylläpitoa. Niiden lisäksi Triona ottaa nyt vastuun myös käyttöpalveluista.

Yhä useammin Trionan asiakkaat pyytävät Trionaa ottamaan myös haltuun sovellus- ja/tai palvelinylläpitoa. Tämä tarjoaa asiakkaille useita etuja, kuten:

  • Tuen helpottuminen (asiakkaat voivat olla yhteydessä Trionaan sekä tuotteisiin/asiakaskohtaisiin järjestelmiin että niiden käyttöpalveluihin liittyvissä kysymyksissä).
  • Tilanteiden nopeampi hallinta kiitos Trionan hallitseman kokonaisuuden.
  • Helpompi asiakaskohtaisten järjestelmien ensimmäinen käyttöönotto sekä päivitys.

Tämän vuoksi on Trionan sovellus- ja palvelinylläpidon (käyttöpalvelu) ulkoistuksiin liittyvää liiketoimintaa kehitetty edelleen. Tätä taustaa vasten nyt solmittu järjestely on erinomainen tapa edetä Trionan käyttöpalvelu- ja tukiliiketoiminnan kehityksessä. Trionaan siirtyvillä uusilla työntekijöillä on syvällistä osaamista Microsoft Azuresta, joten haltuunotto vahvistaa Trionan edellytyksiä tulevaisuuden pilvipohjaisissa IT-ratkaisuissa.

Haltuunotto vapauttaa LiveArenan keskittymään enemmän myyntiin, markkinointiin ja konseptikehitykseen parantaen samanaikaisesti resurssien joustavuutta LiveArenan tarpeisiin.

Aiheeseen liittyviä linkkejä: