Siljan mukaan Lassetiin

14 May 2019

Siljan-konserni, sekä heidän sahansa Siljanssågen Morassa ja Blybergssågen Älvdalenissa, tulevat mukaan Lassetiin tehostaakseen työtään kuljetusten hankinnassa ja varaamisessa.

Siljans-konserni on metsäteollisuuskonserni ja heidän liiketoimintansa ulottuu metsänhoidosta parhaalla mahdollisella tavalla puun jalostamiseen korkealaatuisiksi tuotteiksi. Lassetia käytetään ensisijaisesti konsernin sahayrityksissä – Siljan Timber AB:ssä ja Blyberg Timber AB:ssä. Sahatavarayritykset tuottavat noin 400 000 m3 sahatavaraa kahdessa sahassaan. Ne kuljettavat suuria määriä puutuotteita Ruotsiin, Eurooppaan ja Aasiaan.

Siljan-konsernin ja Trionan välinen vuoropuhelu Lassetin käytöstä on jatkunut jo pitkään ja prosessin myötä Siljan-konserni on nähnyt Lassetin hyvänä vaihtoehtona kuljetusvarauksiin. Muut prosessit, järjestelmän muutokset jne. ovat olleet keskiössä organisaatiosta, mutta nyt Lassetin käyttöönotto on luonnollinen seuraava askel.

Siljanin ja Trionan välillä on parhaillaan käynnissä yhteinen käyttöönottohanke. Vaikka integraatio liiketoimintajärjestelmään on selvä, työtä tehdään samanaikaisesti perustamisessa, perustietojen muodostamisessa sekä koulutuksessa, jotta ensimmäiset sopimukset voidaan tehdä kesän jälkeen. Siljan-konserni keskittyy aluksi käyttämään maantieliikennettä, mutta keskusteluissa on jo nyt saman ratkaisu käyttäminen sekä kontti- että rautatiekuljetusten varaamiseen tulevaisuudessa.

Lue lisää