Kestävää kehitystä Fair Transportin kanssa

20 November 2023

Triona ja Fair Transport ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka myötä Triona käyttää Fair Transportin liikenteenharjoittajien sertifioinnin perustana olevia kysymyksiä Trionan tuotteissa, kuten mm. C-Loadissa. Kumppanien tulevat myös työskentelemään yhdessä markkinoidakseen Fair Transportia käytön laajentamiseksi pyrkien tekemään Fair Transportista uusi EU-standardi.

Triona lanseerasi keväällä 2021 tuen vastuullisuuspisteytykselle C-Load-tuotteessa täydennyksenä toimittajien arvioinnille hankinnoissa. Pistemäärä perustuu kestävän kehityksen kyselyyn, johon kuljetusyrityksillä on mahdollisuus vastata. Kysely perustui aiemmin Q3-organisaation kehittämään arviointimalliin. Pian tämän jälkeen Triona otti vastuun Q3:n ajamisesta eteenpäin. Trionan Q3:n jatkokehitystä ohjaavat periaatteet olivat tasapaino ja yksinkertaisuus. Tähän kuului mm. pyrkimys ottaa huomioon useiden sidosryhmien, mm. sekä kuljetuspalveluiden ostajien että myyjien, tarpeet. Yhteistyötä Fair Transportin kanssa pidettiin luonnollisena jatkona, ja yhteinen analyysi osoitti, että sekä Fair Transportin että Q3:n kysymykset olivat suhteellisen samanlaisia. Pyrkiessämme yksinkertaisuuteen koskien kaikkia toimijoita aloitamme siis yhteistyön. Yhteistyö antaa lisää painoarvoa yhteiselle pyrkimyksellemme luoda kestävää liikennettä sekä Ruotsissa että koko Euroopassa. 

Triona ottaa aluksi käyttöön seuraavat uudistukset C-Loadissa: 

  • Toimittajat, joilla on Fair Transportin sertifikaatti, merkitään ja näytetään C-Loadissa. 
  • Toimittajat, joilla on Fair Transportin sertifikaatti, saavat saman pisteytyksen kuin tehtyään C-Loadin nykyisen vastuullisuustutkimuksen. 
  • C-Loadin kestävän kehityksen kysely mukautetaan siten, että se perustuu Fair Transportin kysymyksiin. 

Pitkällä aikavälillä aiomme myös antaa sertifioiduille kuljetusyrityksille näkyvyyttä meneillään olevissa hankinnoissa. 

”Fair Transportille tämä on mahdollisuus tehdä yhteistyötä Trionan kanssa. Näemme myös, että sertifioidut yritykset hyötyvät yhteistyöstä. Näemme osin myös mahdollisuuden laajentaa Fair Transportia muihin maihin”, sanoo Tina Thorsell Transportföretagenista. 

Nykyään Triona tarjoaa tuotteita, kuten C7 Projects, C- Load, FleetControl ja TRACS Flow, jotka yhdistävät yhteensä noin 350 kuljetuksia tilaavaa tai tarjoavaa organisaatiota Euroopassa. Edistämme yhdessä näiden organisaatioiden kanssa Fair Transportin ja sertifioinnin perustana olevia asioiden kehittämistä eteenpäin.